(Minghui.org) تمرین‌کنندگان فالون گونگ در پرتغال، در صبح روز 12 ژوئیه 2017 در مقابل کاخ بِلم در لیسبون به منظور اعلام اعتراض خود به ژانگ دجینگ مقام چینی که برای بازدید به این کشور آمده بود، گردهم آمدند. تمرین‌کنندگان با نگه داشتن بنرهایی باعنوان «ژانگ دجیانگ را به محاکمه بکشانید» و «برداشت اعضای بدن در چین را متوقف کنید» تشریح کردند که چگونه ژانگ در سرکوب فالون گونگ در چین به شدت دخیل بوده است.

اعتراض تمرین‌کنندگان در مقابل کاخ بلم در لیسبون

ژانگ، در حال حاضر به‌عنوان رئیس کمیته دائمی کنگره ملی خلق و قبلاً دبیر حزب استان ژجیانگ (1998-2002)، استان گوانگدونگ (2002-2012) و چونگ‌چینگ بوده است. او نقش مهمی در هدایت سرکوب فالون گونگ توسط حزب کمونیست در این مناطق ایفاء کرد.

برای مثال، بیش از 30 تمرین‌کننده در بین سالهای 2002 تا 2006 در گوانگدونگ در اثر شکنجه در بازداشت پلیس درگذشتند. در میان آنها یک تمرین‌کننده باردار بعد از بدرفتاری‌های فیزیکی و روانی در یک مرکز شستشوی مغزی جان خود را از دست داد.

ژانگ پس از ورود به چانگچینگ، به هدایت سرکوب فالون گونگ ادامه داد. به‌طور خاص، ادعا کرد که تمرین‌کنندگان فالون گونگ با فعالیت‌های اراذل و اوباش ارتباط دارند و به مدارس دستور داد تا برای بدنام کردن فالون گونگ تبلیغات حزبی را به کتاب‌های درسی خود اضافه کنند.

تمرین‌کنندگان به عابران می‌گویند که چگونه تمرین‌کنندگان در چین به خاطر اعتقادشان تحت بدرفتاری قرار می‌گیرند.

در جریان این رویداد در لیسبون، تمرین‌کنندگان اطلاعیه‌هایی را به دو زبان چینی و پرتغالی درباره جنایات ژانگ خواندند. آنها همچنین از دولت پرتغال و جامعه بین‌المللی خواستار توجه به نقض شدید حقوق بشر در چین شدند که همچنان ادامه دارد.