(Minghui.org) پس از اینکه تمرین‌کنندگان فالون گونگ در چین به‌طور غیرقانونی دستگیر و بازداشت می‌شوند، می‌توانیم تصمیم بگیریم که برای دفاع از آنها وکیل استخدام کنیم یا خیر. به‌درک من هنگام تعامل با وکلا باید چند نکته را درنظر داشته باشیم.

نخستین چیز امنیت این وکلا است. در وب‌سایت مینگهویی تصاویری دیده‌ام از وکلایی که با تمرین‌کنندگان بازداشت‌شده ملاقات داشته‌اند. وقتی تمرین‌کنندگان در منطقه ما قصد داشتند کار مشابهی انجام دهند، آن وکلا اعتراض کردند که ما به امینت آنها توجهی نداریم. ازآنجا که آزار و شکنجه در چین هنوز ادامه دارد و برخی از وکلا به‌خاطر دفاع از تمرین‌کنندگان بازداشت شده‌اند، باید به این نکته توجه داشته باشیم که امنیت آنها را درنظر بگیریم.

به‌طور مشابه، آیا در مقالات مربوط به روند کارهای حقوقی، نام وکلا را ذکر می‌کنیم؟ پس از پیروزی در یک پرونده، وکلایی که در آن پرونده همکاری داشته‌اند، اغلب معروف می‌شوند و تمرین‌کنندگان در بسیاری از مناطق می‌خواهند آنها را استخدام کنند. در واقع عوامل زیادی به حصول یک نتیجۀ موفقیت‌آمیز کمک می‌کنند، مخصوصاً افکار درست تمرین‌کنندگان بازداشت‌شده و خوب همکاری کردن تمرین‌کنندگان در آن منطقه.

البته وکلا نیز مهم هستند، اما اگر بخواهیم به‌طورکلی صحبت کنیم، جهت پیشروی یک پرونده و نتیجۀ نهایی آن بستگی به تمرین‌کنندگان درگیر در آن پرونده دارد. بنابراین نباید به وکلا تکیه کنیم و به‌جز در شرایط خاص، احتیاجی نیست که نام‌شان را در مقالات ذکر کنیم.

دومین عاملی که باید درنظر بگیریم تزکیۀ گفتار است. یک وکیل نسبتاً جدید که به چند پرونده مربوط به تمرین‌کنندگان بازداشت‌شده رسیدگی کرده بود، خیلی علاقه‌مند بود فالون گونگ را یادبگیرد و از تمرین‌کنندگان درخواست کرد اطلاعات تماس خود را به او بدهند.

بدون توجه به اینکه مقاصد حقیقی او از این درخواست چه بود، با توجه به تجربه‌مان می‌دانیم که اکثر وکلا به روش عملکرد حزب کمونیست آگاهی دارند و به‌خاطر حفظ امنیت ما خواستار اطلاعات شخصی‌مان نمی‌شوند. وقتی با وکلا گفتگو می‌کنیم، باید گفتارمان را تزکیه کنیم و اطلاعاتی غیرضروری به آنها ندهیم، مخصوصاً اطلاعات تمرین‌کنندگانی که ربطی به آن پرونده ندارند یا اینکه درباره وضعیت کلی تمرین‌کنندگان در آن منطقه به آنها نگوییم. تمرین‌کنندگان معمولاً رفتار خوشایند و دلپذیری دارند، اما ما نباید سبب زیان‌های غیرضروری شویم.

روی‌هم‌رفته به‌جای تکیه کردن بسیار زیاد به وکلا، باید به‌خاطر داشته باشیم که ما تمرین‌کننده فالون دافا هستیم. ازآنجا که در این سطح بشری به وکلا دستمزد پرداخت می‌کنیم، برخی از تمرین‌کنندگان تقاضاهای بیش‌ازحد زیادی از آنها دارند. این ممکن است منجر به عواقب ناخوشایندی شود. فکر می‌کنم هر زمان با مردم تعامل می‌کنیم، باید به‌خاطر داشته باشیم که تمرین‌کننده فالون گونگ هستیم. به‌عبارت دیگر ازطریق روشی که کارها را انجام می‌دهیم و روشی که صحبت می‌کنیم، وکلا باید قادر باشند خوبی فالون گونگ را ببینند. ما باید تأثیر خوبی روی آنها بگذاریم.

استاد بیان کردند:

«وقتی خدایان شروع به انجام کاری می‌کنند قطعاً همه چیز را در نظر می‌گیرند...» («آموزش فا در كنفرانس بین‌المللی فای ایالات متحده‌ی غربی»)

امیدوارم که همگی بتوانیم بهتر عمل کنیم.