(Minghui.org) تمرین‌کنندگان فالون گونگ از چند کشور اروپایی راهپیمایی و تجمعی را در کلن، آلمان در روز یکشنبه برگزار کردند و درباره این تمرین چینی باستانی برای رشد و بهبود خود، با مردم محلی و گردشگران صحبت و آزار و شکنجه آن را در چین افشاء کردند.

گروه مارش تیان گوئوی فالون گونگ قبل از راهپیمایی در مقابل کلیسای جامع کلن اجرا می‌کند.

صفوف نوازندگان در مقابل کلیسای جامع کلن

راهپیمایی بزرگ

نمایش تمرین‌ها در مقابل کلیسای جامع

بزرگداشت آن افرادی که در طول آزار و شکنجه تا حد مرگ تحت شکنجه قرار گرفتند.

تمرین‌کنندگان فالون گونگ در طول یک دهه گذشته مرتباً رویدادهایی را در مقابل کلیسای جامع، این مکان توریستی معروف برگزار کردند. گردشگران بسیاری، به‌خصوص افراد چینی با آنها صحبت کرده‌اند و نظرشان را نسبت به فالون گونگ تغییر داده‌اند.

تعدادی از تمرین‌کنندگان بعد از راهپیمایی در تجمع صحبت کردند.

لیو وی یکی از اعضای گروه مارش تیان گوئو، درباره شکنجه شدن در چین صحبت کرد.

قبل از اینکه لیو وی در حدود 10 سال پیش به آلمان نقل مکان کند، به‌مدت 16 ماه در اردوگاه کار اجباری زنان در پکن زندانی شده بود. او را مجبور می‌کردند که به مدت 16 ساعت در روز کارهای اجباری سخت انجام دهد و به‌شدت تحت شکنجه قرار گرفته بود.

ادگار شیمیتس از تجربیات تمرین‌کنندگان غمگین شد

ادگار شیمیتس، یکی از مقامات دولت آلمان به سخنرانی‌ها گوش داد. او عمیقاً درباره نقض حقوق بشرِ در حال وقوع در چین نگران شد.

«ما در کشور آزادی زندگی می‌کنیم که در آن از حقوق‌مان محافظت می‌شود. او گفت: «به‌عنوان فردی که در آلمان بزرگ شده است، آزار و شکنجه حزب کمونیست واقعاً شوکه‌کننده است.»

«این واقعاً معنی‌دار است که افراد چینی بیشتر و بیشتری این شجاعت را دارند که درباره حقایق صحبت کنند. این رویداد توجه چینی‌ها را به خود جلب کرد. این آزار و شکنجه مربوط به همه افراد است.» او افزود: «احساس می‌کنم که من نیز باید کاری انجام دهم. باید با فرزند 20 ساله‌ام درباره آن صحبت کنم.»

باربارا رندنا-کامینسکا برای تمرین‌کنندگان گریست

باربارا رندنا-کامینسکا یک معلم زبان آلمانی، هرگز درباره آزار و شکنجه نشنیده بود. او با شنیدن این سخنرانی‌ها شوکه شد. در حالی که اشک در چشمانش جمع شده بود، همراه شوهرش دادخواست محکومیت برداشت اعضای بدن با مجوز حکومت را که یکی از بدترین شکل‌های آزار و شکنجه در چین است، امضاء کردند.

گردشگران چینی بنرهای تمرین‌کنندگان را می‌خوانند.

گروه‌هایی از گردشگران چینی از کنار این رویدادها گذشتند. بسیاری از آنها از چیزهایی که نمی‌توانند در چین ببینند، عکس گرفتند. چند دانشجوی چینی جوان به یادگیری این تمرین تزکیه علاقه‌مند شدند و بروشورهای فالون گونگ را گرفتند.