(Minghui.org) تمرین‌کنندگان فالون گونگ در تاریخ 18 ژوئیه، دو روز پیش از هجدهمین سالروز آغاز آزار و شکنجه فالون گونگ در چین، در میدان مقابل ساختمان پارلمان انگلستان اعتراض کردند.

این فعالیت مسالمت‌آمیز که مورد حمایت اقشار مختلف جامعه قرار گرفت با نمایش تمرینات، چندین بنر و یک قفس فلزی برگزار شد تا به عابران یادآوری کند که هزاران تمرین‌کننده فالون گونگ هنوز در زندان‌های چین محبوس هستند.

بسیاری از اعضای پارلمان از این تلاش برای پایان دادن به آزار و شکنجه ابراز حمایت کردند. برخی از آنها شخصاً با حضور خود و سایرین با ارسال نامه‌هایی حمایت خود را اعلام کردند.

در این روز به‌طور همزمان در ساختمان پارلمان، فیلم مستندی به نمایش گذاشته و بحث و گفتگویی در ارتباط با آزار و شکنجه و برداشت اجباری اعضای بدن با مجوز دولت توسط یکی از اعضای پارلمان برگزار شد.

اعتراض تمرین‌کنندگان فالون گونگ در میدان پارلمان، نزدیک برج ساعت بیگ بن در لندن.

عابران و گردشگران دادخواست پایان دادن به آزار و شکنجه و برداشت اجباری اعضای بدن را امضاء می‌کنند.

متیو آفورد بیان کرد این رویداد حاوی این پیام واضح است که آزار و شکنجه باید فوراً متوقف شود.

یکی از نگهبانان وست مینستر گفت: «من از شما حمایت و دادخواست را امضاء می‌کنم. شما از سایر معترضین متفاوت و بسیار صلح‌آمیز هستید.»

ریتا که یک پزشک محقق در لندن است از این فعالیت‌ها فیلمی تهیه و در صفحه شبکه اجتماعی خود منتشر کرد. او گفت: «من باید (دادخواست) را امضاء کنم. برداشت اجباری اعضای بدن عملی شنیع است.»

دو معلم مکزیکی که مشغول گردش در لندن بودند از آن سوی خیابان این رویداد اعتراضی را تماشا کردند و عکس‌هایی گرفتند. یکی از آن خانم‌ها گفت این تمرین خوبی است که از اصول حقیقت، نیک‌خواهی، بردباری پیروی می‌کند. خانم دیگر گفت که قبلاً درباره جرائم برداشت اجباری اعضای بدن در چین شنیده بود اما نمی‌توانست تصور کند چطور چنین کاری می‌توانست دررابطه با افراد صلح‌جویی که آنجا دیده بود، انجام شود.

گابریل یک دانش‌آموز که از رومانی برای دیدار از لندن آمده بود گفت می‌داند که حزب کمونیست بد است.

گردشگران چینی که برای بازدید برج ساعت بیگ بن، ساختمان پارلمان و خیابان وست مینستر آمده بودند، از این اعتراض عکس‌ها و فیلم‌هایی گرفتند. برخی از آنها فلایر گرفتند و گفتند: «فالون گونگ در همه جا در خارج از کشور وجود دارد!»