(Minghui.org) اخیراً چند تمرین‌کننده در منطقه‌ ما دستگیر شدند و من یکی از آنها هستم. در طول بازداشت و پس از آزادی‌ام، در این باره فکر کردم که کجای کارم اشتباه بوده است. تاکنون به درک‌هایی رسیده‌ام که آنها را با شما به‌اشتراک می‌گذارم.

طی این سال‌ها یک مرید دافا بودن را به معنای انجام دادن دو چیز در نظر می‌گرفتم: ایجاد مسیری برای گفتن حقایق فالون دافا به مردم و نجات‌شان؛ دیگری همکاری با سایر تمرین‌کنندگان مانند بدنی واحد.

هیچ چیز اشتباهی در خصوص این دو نظریه وجود ندارد. اما به‌عنوان مرید دافا، باید خودمان را براساس فا تزکیه کنیم و به‌طور پیوسته خودمان را رشد دهیم و من ظاهراً این جنبه را عمدتاً در درک‌هایم نادیده می‌گرفتم.

به‌دلیل این شکاف، عقاید و تصورات بشری فراوانی داشتم. تحت تأثیر فرهنگ حزب کمونیست و مداخله نیروهای کهن، تزکیه‌ام مشکلات زیادی داشت. با تنبلی و وابستگی به راحتی، به‌تدریج سست شدم و وضعیت سلامتم نیز رو‌ به‌ وخامت گذاشت. می‌دانستم مشکلاتی دارم و سایر تمرین‌کنندگان به آنها اشاره می‌کردند، اما به‌دلیل عقاید و تصورات بشری‌ام به‌ندرت به درون نگاه می‌کردم تا رشد کنم.

در زندان، 5 تن از ما را در یک سلول حبس کردند. با آگاهی به اینکه کاستی‌هایی داریم، فا را ازبر می‌خواندیم و به درون نگاه می‌کردیم. تمرین‌کننده‌ای شعر استاد، «غمگین نباشید» از هنگ‌یین 2، را به‌اشتراک گذاشت:

«بدن‌تان در زندان خوابیده، آزرده و غمگین نباشید
[با] افکار درست و اعمال درست، فا اینجاست
با آرامش روی اینکه چند وابستگی‌ دارید، تعمق کنید
با دست کشیدن از ذهنیت بشری، شیطان به خودی خود مغلوب می‌شود»

ازطریق این رویداد به این درک رسیدم که تزکیۀ شخصی، چیزی جدا از تلاش‌های‌مان برای اعتباربخشی به فا است. به‌عنوان مریدان دافا، تنها وقتی فا را در قلب‌مان داشته باشیم، می‌توانیم افکار درست خود را حفظ کرده، ‌خوب عمل کرده و با سایرین به‌خوبی همکاری کنیم. آن ما را ملزم می‌کند تا انواع‌واقسام وابستگی‌ها را رها کنیم، به‌طور پیوسته خودمان را پاکسازی کرده و براساس فا رشد کنیم. پس از دستیابی به چنین چیزی قادر خواهیم بود با سایر تمرین‌کنندگان همکاری کرده و مانند بدنی واحد رشد کنیم.

علاوه براین بسیاری از مردم مانند مأموران پلیس در آزار و شکنجه مشارکت داشته‌اند، زیرا حقیقت را نمی‌دانند و قادر نیستند از تلۀ نظم و ترتیبات نیروهای کهن بگریزند. لازمۀ پیمودن تنها راهی که پیش رو داریم، این است که ما مریدان دافا در تزکیه رشد کنیم و با افکار درست‎مان مسیری را به‎وجود آوریم. آن بدین معنی است که می‎بایست تحت هر شرایطی به‌‏خوبی تزکیه کنیم. . آن بدین معنا است که باید بدون توجه به اینکه کجا هستیم و چه کاری انجام می‌دهیم، خودمان را به‌خوبی تزکیه کنیم.

اینها افکاری هستند که اخیراً داشته‌ام. لطفاً به هر چیز نادرستی اشاره کنید.