(Minghui.org) در مقاله‌ای با عنوان دریای شهوت و رنجی که در بُعد دیگر دیده شد، درباره وابستگی به عقاید و تصورات بشری و شهوت به‌طور کامل صحبت شده است. یک روز بعد از اتمام تمرین مدیتیشن، ناگهان یک ضرب‌المثل چینی در خصوصِ«عقاید و تصورات بشری فریبنده،» به ذهنم آمد. آن وسوسه‌های اغواکننده‌ای را شرح می‌دهد که ذهن مردم را گیج و آشفته می‌کند.

اگر یک تمرین‌کننده تمام وابستگی‌هایش را رها کند، اهریمن احساسات و شهوت ظاهر نخواهند شد. در لحظه رسیدن به کمال، اگر هنوز هرگونه عقیده و تصور بشری داشته باشیم، حتی ردی از این عقاید وجود داشته باشند، تزکیه‌مان می‌تواند با شکست روبرو شود.

در طول یکی از تبادل تجربه‌های اخیر، تمرین‌کننده‌ای اظهار کرد که اگر مقداری عقاید و تصورات بشریِ بد داشته باشیم، نگران‌کننده نیست، چراکه استاد، بنیانگذار فالون گونگ، در لحظه رسیدن به کمال آنها را برای ما برمی‌دارند. احساس ‌کردم چنین چیزی درست نیست، اما دلیلش را نمی‌دانستم.

بله. استاد مطالب مشابهی می‌گویند، اما آنچه استاد گفتند برای‌ آنهایی است که قبلاً به استاندارد کمال رسید‌ه‌اند.

در واقع، چنین فکری بهانه‌ای برای سرپوش گذاشتن بر وابستگی‌های‌مان است، گویا به‌دنبال دلایلی برای کوشا نبودن خود هستیم.

استاد در جوآن فالون بیان کردند:

«درست در میان افراد عادی باید از هر ذره از آن افکار بدی که دارید رها شوید و آن تنها راهی است که بتوانید رشد کنید و به بالا بروید.»

استاد اغلب ذکر کرده‌اند که تزکیه جدی است. نباید بدون ذره‌ای، تلاش کارها را به شانس و اقبال واگذار کنیم. قبل از رسیدن به سطح کمال، باید به‌طور کوشا تزکیه کرده و تمام عقاید و تصرات بشری خود را رها کنیم.