(Minghui.org) نمایشگاه برانت پارک در خیابان چهل و یکم در منهتن نیویورک در تاریخ 1 ژوئیه 2017 برگزار شد.

این نمایشگاه در نزدیکی میدان تایمز و کتابخانه عمومی نیویورک واقع شده است و مملو از گردشگران سراسر جهان و ساکنان شهر شد. بیش از 80 غرفه از جمله غرفه فالون گونگ وجود داشت که نمایش تمرین‌های صلح‌آمیز در میان آنها برجسته و چشمگیر بود.

معرفی فالون گونگ به بازدید کنندگان در نمایشگاه برانت پارک

تعدادی از بازدیدکنندگانِ غرفه اظهار داشتند: «مدیتیشن ... این چیزی است که من نیاز دارم». برخی از افراد درباره هزینه‌ یادگیری فالون گونگ پرسیدند و خوشحال شدند که آموزه‌های فالون گونگ به‌صورت رایگان در اینترنت موجود است و همچنین می‌توانند در محل‌های تمرین واقع در پارک‌ها و کارگاه‌های رایگانی که در کتابخانه‌های مختلف توسط داوطلبان برگزار می‌شود آن را یادبگیرند.

بازدیدکنندگان بعد از آگاهی درباره آزار و شکنجه وحشیانه این تمرین صلح‌آمیز در چین خشمگین شدند. بسیاری از آنها دادخواست علیه برداشت اعضای بدن تمرین‌کنندگان فالون گونگ زندانی با مجوز حکومت کمونیست چین را امضاء کردند.