(Minghui.org) خانم وئی زایچون که مقیم دانمارک است، چند روز پیش از سوی خانواده‌اش در چین پیامی دریافت کرد مبنی بر اینکه چن گوانگچونگ، شوهر خواهرش، در زندان در وضعیت وخیمی است.

آقای چن بخاطر ایمانش به فالون گونگ، بازداشت شده بود. این روش معنوی توسط رژیم کمونیست چین مورد آزار و شکنجه قرار گرفته است. خانم وئی و سایر تمرین‌کنندگان فالون گونگ در دانمارک در 27 ژوئیه 2017 در مقابل سفارت چین در کپنهاگ تجمع کردند و خواستار آزادی فوری او شدند.

متأسفانه، روز بعد آنها متوجه شدند که آقای چن درگذشته است. هنگامی که او در کما بود، بیش از ده نگهبان زندان مراقب بودند تا مانع افشای جرمشان شوند.

اعتراض تمرین‌کنندگان فالون گونگ در مقابل سفارت چین در 27 ژوئیه 2017

خواهران خانم وئی ، وئی زیاشیو و وئی زای هوی نیز بخاطر ایمان‌شان به فالون گونگ تحت آزار و شکنجه قرار گرفته بودند. از مدت 7 سال محکومیت‌شان، آنها بیش از 2 سال در زندان بوده‌اند. مرگ آقای چن تنها 6 ماه پس از شروع دوره محکومیت به حبس 3 ساله‌اش در ماه فوریه امسال، اتفاق افتاد.

اعضای خانواده خانم وئی در چین به ندرت اطلاعاتی درباره خواهر یا شوهرخواهرش دریافت می‌کنند. چند روز پیش، مسئولین زندان جیاژونگ در شهر لشن، استان سیچوان به خانواده آقای چن اطلاع دادند که او در شرایط بحرانی قرار دارد و مردمک چشمانش گشاد شده‌اند.

برادر بزرگتر آقای چن و یکی از همسایه‌ها به بیمارستان زندان رفتند. آنها اجازه نداشتند چیزی حتی یک قطعه کاغذ به بخش ببرند یا از او عکس بگیرند.

هفت یا هشت نگهبان زندان از بخشی که آقای چن در آنجا بستری بود، محافظت می‌کردند. برادر آقای چن او را دید که بیهوش روی تخت افتاده، رنگ پریده و سرش تراشیده شده بود. او برهنه و با یک تکه پارچه پوشیده شده بود.

برادر آقای چن او را صدا کرد، ولی پاسخی نگرفت. سپس از نگهبان زندان پرسید: «چطور مردی که کاملاً سالم بود به چنین حالی افتاده؟ چرا سرش تراشیده شده است؟» نگهبان زندان گفت آقای چن دچار خونریزی مغزی شده، اما برای عمل جراحی دیگر خیلی دیر شده بود.

خانم وئي به خبرنگار گفت: «چن پس از تمرین فالون گونگ سلامت خود را به‌دست آورد. پایش در سانحه رانندگی ناتوان شد، اما پس از یادگیری فالون گونگ توانست دوباره راه برود. از آن زمان او خوشحال بود، به دیگران سخت نمی‌گرفت و ملاحظه دیگران را می‌کرد. چنین مرد خوبی تا حد مرگ شکنجه شد. رژیم کمونیست چینی باید مسئولیت این واقعه را به‌عهده بگیرد.
گزارش‌های مرتبط:

محکومیت دو خواهر در استان سیچوان به هفت سال حبس
کپنهاگ: نجات دو خواهر محبوس در چین به‌خاطر باورشان
تمرین‌کننده فالون گونگ در دانمارک خواستار کمک به نجات خوهرش شد که درچین به‌طور غیرقانونی مبوس است.