(Minghui.org) پس از 20 سال تمرین فالون دافا، 20 سال جوان‌تر از هم‌سن و سال‌هایم به‌نظر می‌رسم. وقتی مردم قدرت دافا را از طریق شواهدی هم چون سن من می‌بینند، با خشنودی حزب کمونیست چین (ح.ک.چ) را ترک می‌کنند.

تمرین‌کنندگان جوان‌تر از سنشان به‌نظر می‌رسند

روزی منتظر اتوبوس بودم که سه مرد مسن را دیدم و از آنها پرسیدم که آیا اتوبوس در ایستگاه مورد نظر من توقف دارد؟ یکی از آنها توصیه کرد پول آن را نگه دارم و پیاده بروم چرا که آن محل فقط سه ایستگاه از آنجا فاصله داشت.

به آنها گفتم که مجبور نیستم برای اتوبوس پولی بپردازم زیرا از سال گذشته کارت رایگان گرفته بودم. آنها تعجب کرده بودند که چطور شخصی به این جوانی می‌تواند کارت رایگان بگیرد.

آنها حدس زدند من 48 سال دارم اما زمانی که گفتم 73 ساله هستم، باور نکردند. برایشان توضیح دادم چطور از مزایای فالون دافا بهره‌مند شده‌ام: به بیماری‌های حادی مبتلا بودم اما طولی نکشیده بود که پس از شروع تمرین کاملاً بهبود یافتم و هرگز در طول آن 20 سال به بیمارستان نرفتم و هیچ دارویی مصرف نکردم.

نهایتاً حقایق را فهمیدند و متوجه شدند که فالون دافا خوب است و موافقت کردند که از ح.ک.چ و سازمان‌های جوانان آن خارج شوند.

نه فقط این سه مرد، بلکه سایرین نیز مانند خانمی 52 ساله وقتی می‌فهمیدند که من 70 ساله هستم به حقایق دافا گوش می‌کردند. او نیز حزب را ترک کرد.

از دست ندادن هیچ فرصتی برای صحبت درباره دافا

خانم 61 ساله‌ای را در بازار روز دیدم. او دو بسته پیاز سبز چینی گرفته بود و به سختی آنها را حمل می‌کرد زیرا بزرگ و سنگین بودند. او نتوانست برای کمک به شوهرش دسترسی پیدا کند، بنابراین به او گفتم بسته‌ها را روی دوچرخه من بگذارد و من تا خانه او را همراهی می‌کنم.

در آغاز او مطمئن نبود که آیا من می‌توانم پیازهای او را همراه 3 بسته پیاز خودم تا فاصله 2 یا 3 کیلومتری حمل کنم. به علاوه اینکه خانه من درست خلاف جهت منزل آن خانم بود.

او سنم را پرسید و من گفتم که 12 سال بزرگ‌تر از او هستم و این موضوع باعث نگرانی‌اش شد در نتیجه گفت نمی‌تواند پیشنهادم را بپذیرد.

به او گفتم که تمرین‌کننده فالون دافا هستم و دافا به مردم می‌آموزد تا بهتر شوند. او را ترغیب کردم تا عبارات «فالون دافا خوب است» و «حقیقت، نیک‌خواهی، بردباری خوب است» را در لحظات بحرانی تکرار کند.

پس از اینکه درباره دافا و آزار و شکنجه صحبت کردم، موافقت کرد ح.ک.چ را ترک کند.