(Minghui.org) تمرین‌کننده فالون گونگ، خانم سان یومِی، در تاریخ 18 مه 2017 دستگیر شد و به اداره پلیس لین‌یوآن در داچینگ برده شد تا برای شکایتی که علیه دیکتاتور سابق چین، جیانگ زمین، به‌ثبت رسانده بود، مورد بازجویی قرار گیرد.

شوهرش که فالون گونگ را تمرین نمی‌کند نیز دستگیر شد. این زوج مجبور شدند برگه‌‌ای را امضاء کنند و اثر انگشتشان را پای برگه بگذارند.

رئیس پلیس این زوج را شخصاً به بازداشتگاه دولیتون برد. با وجود این رئیس بازداشتگاه به‌خاطر وضعیت سلامت خانم سان دوبار از پذیرش آنان خودداری کرد، حتی اگرچه رئیس پلیس او را دوباره برای معاینه جسمی برد. رئیس پلیس هیچ انتخابی نداشت جز اینکه این زوج را آزاد کند.

خانم سان در شکایتش از سختی‌هایش گفته است؛ از اینکه در تاریخ 31 مه 2013 در دادگاه منطقه داتونگِ داچینگ محاکمه و در 26 ژوئن به 3 سال و 6 ماه حبس محکوم شد. در 28 اوت در منزل دخترش بود که به‌دنبالش رفتند و او را به زندان زنان هاربین بردند.

خانم سان جزء بیش از 200 هزار تمرین‌کننده فالون گونگی است که علیه جیانگ زمین، به‌خاطر راه‌اندازی آزار و شکنجه فالون گونگ، شکوائیه کیفری به‌ثبت رسانده‌اند.