(Minghui.org) بسیاری از تمرین‌کنندگان خودشان را وقف روشنگری حقیقت در خارج از چین کرده‌اند. مخاطبان‌شان شامل غربی‌ها و چینی‌هایی هستند که در خارج از چین زندگی می‌کند و همچنین گردشگران چینی. تمرین‌کنندگان‌مان کارهای زیادی انجام داده‌اند. با این حال، مشکلی را دیده‌ام. مسئله این است که تمرین‌کنندگان بیشتر تلاش‌های‌شان را صرف صحبت با مردم درباره این موضوع می‌کنند که حزب کمونیست چین چقدر شیطانی است و چطور این حزب برداشت اجباری اعضای بدن را سازماندهی می‌کند. تمرین‌کنندگان بسیاری جمع‌آوری امضاء برای دادخواست‌های محکومیت برداشت عضو را به‌عنوان نجات مردم درنظر می‌گیرند. در بسیاری از موارد تمرین‌کنندگان صحبت با مردم درباره اینکه فالون گونگ حقیقتاً چیست، و اینکه چطور به افراد می‌آموزد که خوب باشند و اینکه چطور ذهن فرد و استانداردهای اخلاقی را ارتقاء می‌دهد را نادیده می‌گیرند.

امروزه بسیاری از بنرهای‌مان درباره برداشت اجباری اعضای بدن است. نتیجه این است که بسیاری از افراد خارج چین هر زمان به فالون گونگ اشاره می‌شود اغلب آن را به برداشت اعضای بدن ربط می‌دهند، آنها احتمالاً به‌طورناخودآگاه به برداشت اعضای بدن فکر می‌کنند و ممکن است توجه کمتری به حقایق اساسی درباره فالون گونگ داشته باشند.

تمرین‌کنندگان برای کمک به نجات مردم حقیقتاً سخت کار کرده‌اند. این واقعاً عالی است. موارد بالا درک شخصی‌ام است. امیدوارم که تمرین‌کنندگان به این مشکل توجه کنند و حقیقتاً به نجات مردم کمک کنند.

فکر می‌کنم که هدف از روشنگری حقیقت این است که مردم بتوانند درک درستی از فالون گونگ داشته باشند و به افرادی که با فالون گونگ روابط تقدیری دارند کمک کنیم که وارد تزکیه شوند. در مواجهه با آزار و شکنجه، باید برای مردم این امکان را فراهم کنیم که نوع‌دوستی، درستکاری، نیکخواهی و بردباری این تمرین را ببینند. بدین طریق، می‌توانیم با نیک‌خواهی عظیم‌مان افراد بیشتری را نجات دهیم.

این‌ها افکار من هستند. لطفاً هر مطلب نامناسبی را اصلاح کنید.