(Minghui.org) ژاندارمری نیروی پلیس فدرال مکزیک، در حمایت از گروه‌های اقلیت در جامعه، رویدادی را در کوئرناواکا در مکزیک برگزار کرد. سازمان برگزار کننده از گروه تمرین‌کنندگان محلی فالون گونگ دعوت کرد تا در این مراسم شرکت کنند.

این رویداد با شرکت انجمن‌های ورزشی و فعالیت‌های فرهنگی در مرکز آلامدا برگزار شد و بیش از 1000 نفر در این رقابت‌ها شرکت کردند. این رویداد در جهت اشاعه سلامتی و تندرستی در جامعه برگزار شد.

معرفی فالون گونگ

اجرای گروه نوازندگان طبل کمری فالون گونگ

بازدیدکنندگان دادخواست اعتراض به آزار و شکنجه فالون گونگ در چین را امضاء می‌کنند.

ژوآن کارلوس ریز، برگزار کننده رویداد و فرمانده ژاندارمری، همراه تمرین‌کنندگان فالون گونگ.

فرمانده ژاندارمری ریز فالون گونگ را یاد می‌گیرد.

اعضای ژاندارمری فالون گونگ را یاد می‌گیرند.

تمرین‌کنندگان از شهرهای مکزیکو، مورلوس و پوئبلا در این رویداد شرکت کردند.

مردم زیادی با امضای دادخواستی از حزب کمونیست چین خواستند که فوراً به آزار و شکنجه فالون گونگ پایان دهد. مردی پس از امضای دادخواست گفت: «دیگران به مردم دفاع شخصی یاد می‌دهند. اما شما این کار را نمی‌کنید. فالون گونگ به مردم خوب بودن را می‌آموزد.»

ژوآن کارلوس ریز برگزار کننده این رویداد و فرمانده ژاندارمری گفت: «فالون گونگ در چین تحت آزار و شکنجه قرار دارد. ما کاملاً از شما حمایت و دعوت می‌کنیم تا در رویدادهای سایر شهرها نیز شرکت کنید.»