(Minghui.org) یکی از هم‌تمرین‌کنندگان تجربیاتش را دررابطه با ازبر کردن آموزه‌های فالون ‌دافا بیان کرد. بسیار تحت‌تاًثیر قرار گرفتم و مصمم شدم تا فا را ازبر کنم. او به من خاطرنشان کرد که در حین انجام آن نباید هیچ وقفه‌ای داشته باشم و هر روز باید آن را انجام دهم. با حفظ کردن اشعار استاد شروع کردم.

همانطور که فا را حفظ می‌کردم، متوجه شدم که به اصول فا در سطوح مختلف روشن‌بین می‌شوم و وابستگی‌هایم لایه به لایه از بین می‌روند. این روند آسان نبود و با بسیاری از مداخلات و افکار بد مواجه می‌شدم که حفظ آرامش را برایم مشکل می‌کردند.

استاد به ما آموختند:

«به‌هرحال، اغلب مردم می‌توانند از ذهن قوی‌شان (خودآگاه اصلی قوی‌شان) استفاده کنند تا آن را از بین ببرند و با آن مبارزه کنند. آن نشان می‌دهد که این شخص می‌تواند نجات یابد و می‌تواند خوب را از بد تشخیص دهد و به این معنی است که درک و فهمش خوب است. فاشن من به او کمک می‌کند تا اکثر چنین کارمای فکری را از بین ببرد. این وضعیت اغلب دیده می‌شود. وقتی که آن اتفاق می‌افتد، شخص مورد آزمایش قرار می‌گیرد برای این‌که دیده شود آیا می‌تواند به این افکار بد غلبه کند یا نه. اگر بتوانید ثابت‌قدم باشید، می‌توانیم کارما را از بین ببریم.» (از سخنرانی ششم درجوان ‌فالون).

به خودم یاد‌آوری کردم که در تصمیمم ثابت‌‌قدم باشم و اجازه ندهم که عوامل منفی با من مداخله کنند.

در روند ازبر کردن فا، متوجه شدم که وابستگی گله و شکایت کردن در من وجود دارد که بسیار عمیق و ریشه‌ای است و باید لایه به لایه برداشته شود. خودم را اصلاح کرده و به‌تدریج نیک‌خواه شدم. قبلاً، بستگان شوهرم را دوست نداشتم و حتی از برخی از آنها متنفر بودم. با ازبر کردن فا، به این مسئله آگاه شدم مبنی‌بر اینکه اگر رفتارهای بستگان شوهرم مرا ناراحت می‌کند به ‌این دلیل است که به‌خوبی تزکیه نکرده‌ام. زمانی‌که به این مسئله پی بردم، احساس پشیمانی کردم.

استاد بیان کردند:

«یک تزکیه‌کننده همیشه خود را تزکیه می‌کند و هرگونه تغییر کوچک در تفکر بشری‌تان به‌منزلۀ یک پیشرفت محسوب می‌شود و همه موجودات خدایی می‌توانند آن را ببینند. تزکیه به‌خاطر دافا انجام نمی‌شود و نجات مردم نیز به‌خاطر دافا انجام نمی‌شود. بلکه تزکیه تضمین می‌کند که یک موجود به سمت کمال پیش برود، درحالی‌که نجات موجودات مظهری از نیک‌خواهی یک تزکیه‌کننده است و همچنین در زمانی که موجودات ذی‌شعور در معرض خطر جدی هستند، مسئولیت او است. سفری که دارید روندی از رها کردن بسیاری از وابستگی‌های قوی شما و به‌خوبی پیمودن این مسیر است.» («پیام تبریک به کنفرانس فای اروپا»)

در گذشته، وقت‌شناس نبودم. گرچه سعی می‌کردم به‌سرعت به قرارهای برنامه‌ریزی شده رسیدگی کنم، اما موقعیت‌های غیرمنتظره‌ای که ایجاد می‌شد را نمی‌توانستم زمان‌بندی کنم.

همیشه استرس داشتم و عجله می‌کردم اما تغییری ایجاد نمی‌شد. با ازبر کردن فا، متوجه شدم که این حالت در اثر یک ماده سیاه بود که در بُعدم نقش ایفاء می‌کرد. یکی از مسئولیت‌های ما به‌عنوان یک تمرین‌کننده وقت‌شناس بودن است. به‌محض اینکه این کاستی را تشخیص دادم خودم را اصلاح کردم.