(Minghui.org) تعداد کمی از افراد، نوعی گوشی همراه به‌اصطلاح «ضد استراق سمع» تولید کرده‌‌اند و درمیان تمرین‌کنندگان سرزمین اصلی چین و نیز خارج از چین، آنها را تحت نام استاد و تحت نام تعداد کمی از هماهنگ‌کنندگان اصلی و به‌عنوان پروژه‌ای مهم، به‌طور گسترده‌ای تبلیغ کرده‌اند. تمرین‌کنندگانی که در برخی مناطق در سرزمین اصلی چین تحت تأثیر این مسئله قرار گرفتند، برای تأیید این مطلب، با وب‌سایت مینگهویی تماس گرفته و نگرانی خود را در این زمینه ابراز کرده‌اند؛ نگرانی درخصوص اینکه درشرایطی که آزار و اذیت در سرزمین اصلی چین کماکان ادامه دارد، این موضوع برای تمرین‌کنندگان داخل و خارج از چین باعث ضرر و نابسامانی مالی می‌شود و از نظر ایمنی و تزکیه نیز می‌تواند به‌راحتی ضررهایی جدی به‌بار آورد. درعین حال، آن افرادی که درگیر این موضوع بوده‌اند سعی کردند مینگهویی را تحت تأثیر قرار دهند. درمیان این ابهام، هیأت تحریریه مینگهویی به‌نمایندگی از طرف همگی، نظر استاد را جویا شدند. استاد به ما گفتند که به مریدان دافا بگوییم: ابتدا، آنچه استاد می‌خواهد این نوع گوشی همراه نیست؛ دوم،‌ این جایز نیست که آنها را درمیان تمرین‌کنندگان (مریدان دافا) تبلیغ کرد.

بدین‌وسیله این پاسخ آشکار را به تمرین‌کنندگانی که تحت تأثیر قرار گرفتند ارائه می‌دهیم. بیایید آخرین قدم مسیر تزکیه اصلاح فا را با همدیگر به‌خوبی و به‌طور پایدار بپیماییم. 

هیأت تحریریه مینگهویی

۲ اوت، ۲۰۱۷