(Minghui.org) از 3 تا 6 اوت 2017 تمرین‌کنندگان فالون گونگ در دانشگاه علم و فناوری جنوب تایوان در اردوی تابستانی سالانه به «تجربه حقیقت، نیک‌خواهی، بردباری» پرداختند. بیش از 100 جوان در سنین 15 و بالاتر در اردوی تابستانی شرکت کردند و فرصتی به‌دست آوردند تا استرس‌ها را بزدایند و از طریق فعالیت‌های مختلف در اردوگاه تجدید قوا کنند.

انجام تمرین‌های فالون گونگ توسط شرکت‌کنندگان در اردوی تابستانی.

جوانان در جامعه امروز اغلب به‌دلیل فشردگی کارهای مدرسه و استرس‌های عاطفی و روند پیشرفت‌های شغلی دچار تحلیل و فرسودگی شده‌اند. این اردوی تابستانی فعالیت‌هایی را که به‌خوبی طراحی شده و بازی‌هایی را برای جوانان ارائه می‌دهد تا راه‌های مؤثر کنار آمدن با یکدیگر را یاد بگیرند، مسیرشان را برای آینده انتخاب کرده و آرامش درونی را حفظ کنند.

شرکت کنندگان در اردو، مجموعه ویدئوهای سخنرانی بنیانگذار فالون دافا، استاد لی هنگجی را تماشا کردند. همچنین تعدادی افراد باتجربه درباره چگونگی تزکیه‌شان و پیروی از اصول حقیقت، نیک‌خواهی، بردباری در محیط‌های رقابتی و پرسرعت، تجربیات خود را با این گروه جوان به‌اشتراک گذاشتند.

پن یکی از شرکت‌کنندگان در اردو بود که به‌عنوان نماینده روابط عمومی، به همسالان خود خدمت می‌کرد، گفت: «من خوشبختم که به این اردوگاه آمده‌ام. آرزویی واقعی در قلبم یافتم و احساس هدایت و هدفمندی می‌کردم. او گفت محتوا و اهمیت تمام فعالیت‌ها درهم تنیده شد تا به شرکت‌کنندگان در اردو تجربه‌ای فراموش نشدنی بدهد.

شرکت‌کنندگان در اردو دریافتند که تمرین‌کنندگان فالون گونگ اردو را به سمت خوش‌قلبی و نیک‌خواه بودن، هدایت می‌کنند. برخی می‌گفتند احساس می‌کنند که به محیطی امن در کنار دوستان‌شان آمده‌اند و جو اردو به آنها احساس آرامش می‌دهد و آنها را از افکار بد رها می‌کند. برخی از افراد می‌گفتند سازمان‌دهندگان این اردوی تابستانی مانند موجودات الهی هستند که از نیک‌خواهی پنهان افراد جوان الهام می‌گیرند. آنها اصول بسیاری را از زندگی در اردو آموخته‌اند و می‌خواهند سال دیگر نیز بازگردند.

شرکت‌کنندگان در اردوی تابستانی، مدیتیشن فالون گونگ را انجام می‌دهند.

سایر فعالیت‌ها در طول اردو شامل بازی‌هایی بود که توسط شرکت‌کنندگان در اردو انجام می‌شد و فیلم مستندی نیز اکران شد.

نمایش فیلم مستند و گفتگو میان آنها، حس عدالت‌خواهی و حقوق بشر را در افراد جوان برانگیخت. آنها فیلم برنده جایزه، به نام «برداشت اعضای بدن» را نشان دادند که جنایت حزب کمونیست چین را درارتباط با برداشت اجباری اعضای بدن تمرین‌کنندگان زنده فالون گونگ فاش می‌کرد. محققان و کارشناسانی برای بحث درباره این موضوع مهم دعوت شدند.

نمایشنامه‌ای که سازمان‌دهندگان اردو برای شرکت‌کنندگان نوشته بودند، جوانان دختر و پسر را تشویق می‌کرد که درباره ماهیت آداب و رسوم فرهنگ چین کاوش و درباره مفهوم زندگی تأمل کنند.