(Minghui.org) سه خانم در شهر جیائوژو در 28 ژوئیه 2017 بعد از اینکه دادگاه محلی حرکت دادستانی محلی مبنی بر لغو کیفرخواست علیه آنها را تأیید کرد، آزاد شدند. همه آنها علائمی نشان می‌دادند که حاکی از این بود که در بازداشت متحمل بدرفتاری شده‌اند.

خانم ژانگ ژه، خانم لی شیائوجون، و خانم سان یانپینگ در اوایل ماه مه سال 2016 بخاطر ثبت شکایت کیفری علیه جیانگ زمین، دیکتاتور سابق چین، برای آغاز آزار و شکنجه فالون گونگ بازداشت شدند.

دادستان منطقه شانیانگ هر سه خانم را به «عضویت در فرقه‌ای برای تضعیف اجرای قانون» محکوم کرد. این اتهام رایجی است که حکومت کمونیست چین از آن به‌منظور زندانی کردن تمرین‌کنندگان فالون گونگ استفاده می‌کند.

این محکومیت براساس تفسیر قانونی ماده 300 قانون کیفری («تفسیر» در سطور بعد) توسط دادگاه عالی خلق و دادستانی عالی خلق در نوامبر 1999 یعنی چهار ماه بعد از راه‌اندازی کمپینی در سرتاسر کشور علیه فالون گونگ توسط جیانگ صادر شد. این تفسیر بیانگر آن است که هر کسی که فالون گونگ را تمرین یا اشاعه می‌دهد، تا بیشترین حد ممکن تحت تعقیب قرار گیرد، زیرا این روش تمرین، یک فرقه است.

همانطور که این پرونده در سیستم قضایی دست به دست چرخید، تفسیر قانونی جدیدی از این قانون کیفری برای جایگزینی نسخه 1999 تهیه و در تاریخ 1 فوریه 2017 تأیید شد. تفسیر جدید به فالون گونگ اشاره نکرده و تأکید کرده است که هرگونه اتهام علیه کسی که در یک فرقه قرار دارد، باید بر پایه زمینه‌های قانونی محکم باشد.

ازآنجاکه هیچ قانونی در چین فالون گونگ را جرم تلقی نمی‌کند یا به آن برچسب فرقه نمی‌زند، دادستان هیچ مبنای قانونی برای حفظ کیفرخواست علیه آن سه تمرین‌کننده پیدا نکرد. این امر به استناد به تغییر در تفسیر قانونی از آن قانون کیفری، موجب آغاز یک جنبش لغو اتهام شد.

دادگاه این حرکت را تأیید و دستور آزادی آن تمرین‌کنندگان را صادر کرد. با این حال مأمورانی که آن تمرین‌کنندگان را در سال 2016 دستگیر کردند، سعی کردند که آن تمرین‌کنندگان را مجبور به امضای فرمی کنند که در آن نوشته شده بود آنها فقط به مدت 15 روز بازداشت شدند، نه بیش از یک سال. آن تمرین‌کنندگان موافقت نکردند.

خانواده‌های آن تمرین‌کنندگان متوجه شدند که آنها زنان سالمی که قبلاً می‌شناختند نیستند. خانم ژانگ 50 ساله نمی‌توانست صاف بایستد. خانم سان خیلی ضعیف شده بود.

خانم لی 40 ساله، برای خانواده‌اش فاش کرد که در طی بازداشتش هر روز فقط سه تکه نان کوچک بخارپز برای خوردن به او داده شده است. نگهبانان همچنین همه افراد در سلولش را از استفاده از دستمال توالت محروم کردند. درنتیجه، هم‌سلولی‌هایش او را به خاطر همه چیز سرزنش می‌کردند و دائماً او را تحت ضرب و شتم قرار می‌دادند و به او ناسزا می‌گفتند.

گزارش مرتبط:
جیائوژو، استان هنان: تعقیب قانونی14 نفر به‌دلیل شکایت علیه دیکتاتور سابق چین