(Minghui.org) زنی در استان گوئیژو، در مه امسال به‌خاطر تمرین فالون گونگ به سه سال حبس محکوم شد. فالون گونگ تمرینی معنوی است که در چین مورد آزار و شکنجه قرار گرفته است. او قبل از محاکمه‌اش، بیش از یک سال بازداشت بود و در طول آن مدت به او اجازه ندادند با هیچ یک از اعضای خانوده خود ملاقات داشته باشد.

خانم سوئو ژنگلین به‌دنبال آخرین دستگیری‌اش در آوریل 2016 محاکمه شد. بعد از دستگیری به‌زور از او نمونه خون و اثر انگشت گرفتند و سعی کردند مجبورش کنند اظهاریه‌هایی مبنی بر انکار باورش بنویسد. سپس در بازداشتگاه اداره پلیس چیان‌نان حبس شد.

یک سال بعد وکیل خانم سوئو با قاضی پرونده او در دادگاه دوشان ملاقات کرد. در آنجا او متوجه شد که موکلش از قبل به سه سال حبس محکوم شده است و حیرت‌زده شد. وکیل خانم سوئو خواستار محاکمه مجدد موکلش شد که این محاکمه مجدد در مه 2017 برگزار شد. قاضی همان محکومیت سه ساله را صادر کرد. به‌دنبال صدور حکم مجدد، خانم سوئو درخواست تجدیدنظری را به دادگاه میانی شهر دویون ارائه داده است.

دستگیری پیشین که منجر به فلج پا شد

خانم سوئو، 54 ساله، سابقاً معلم مدرسه ابتدایی در بخش دوشون بود. او از بیرون‌زدگی دیسک و رشد غیرعادی استخوان رنج می‌برد. درد تقریباً او را ناتوان می‌کرد، درحالی که مجبور بود کار کرده و فرزند کوچکش را نیز به‌تنهایی بزرگ کند. او در سال 1998 با فالون گونگ آشنا شد و چند ماه پس از شروع این تمرین، تمام بیماری‌هایش ازبین رفتند.

خانم سوئو در مه 2006 مطالب فالون گونگ را توزیع می‌کرد که پلیس در بخش دوشون او را دستگیر کرد. او را در ماه اکتبر 2006، به‌طور خودسرانه به دو سال حبس در زندان زنان گوئیژو محکوم کرده و از شغلش اخراج کردند.

یکی از پاهای خانم سوئو براثر ضرب‌وشتم شدید در زندان فلج شد.

خانم سوئو پس از آزادی از زندان در اکتبر 2008، به‌سختی توانست شغلی پیدا کند. او مادر مسنی داشت که باید از او مراقبت می‌کرد. تنها پسرش که می‌ترسید در این آزار و شکنجه درگیر شود، از تماس با او خودداری کرد. قبل از دستگیری مجددش در سال 2016، او به کارهای موقت مشغول بود.