(Minghui.org) در اوایل امسال عملیات سازماندهی‌شده‌ای برای اعمال فشار بر تمرین‌کنندگان فالون گونگ در شهر هوآی‌هو برای انکار باورشان راه‌اندازی شد. در ماه مه و ژوئن به‌تنهایی دست‌کم چهار تمرین‌کننده بازداشت شدند، 50 نفر مکرراً از سوی مقامات در خانه مورد تهدید و ارعاب قرار گرفتند و یک نفر در ایستگاه قطار از سوی پلیس مورد تهدید و ارعاب قرار گرفت. دو نفر از چهار نفر دستگیر شده، پس از بازداشت آزاد شدند، یک نفر به مرکز شستشوی مغزی فرستاده شد و یک نفر به قید ضمانت آزاد شد و در انتظار محاکمه است.

فالون گونگ یک تمرین معنوی است که از سال 1999 در چین مورد آزار و شکنجه قرار گرفته است. این عملیات «مراجعه به درِ منازل» یکی از روش‌های متعددی است که برای آزار و شکنجۀ تمرین‌کنندگانی بکار می‌رود که از رها کردن تمرینشان اجتناب می‌کنند. مسئولین اغلب بی‌دلیل یا به بهانۀ کنترل ثبت‌نام خانوار یا کنترل کارت شناسایی به خانۀ تمرین‌کنندگان مراجعه می‌کنند. آنها از تمرین‌کنندگان سؤال می‌کنند که آیا هنوز فالون گونگ را تمرین می‌کنند یا می‌پرسند که آیا شکایت کیفری علیه رهبر سابق چین که آزار و شکنجه را آغاز کرد به‌ثبت رسانده‌اند. به تمرین‌کنندگان اخطار داده شده که تمرین‌ها را در خارج از منزل انجام ندهند و به دیگران نگویند که چرا آزار و شکنجه اشتباه است. از برخی از تمرین‌کنندگان فیلم‌برداری کرده، از آنها عکس گرفته یا حتی مجبورشان کردند که مدرکی را امضاء کنند. برخی مجبور شدند که شمارۀ کارت شناسایی خود یا شماره تلفن سایر اعضای خانواده را به مأموران بدهند. وقتی مأموران نتوانستند بعد از چند بار مراجعه تمرین‌کنندگان را پیدا کنند، خانواده‌هایشان را مورد تهدید و ارعاب قرار دادند.

تمرین‌کنندگانی که در این کمپین مورد تهدید و ارعاب قرار گرفتند عبارتند از: خانم لی پینگ، خانم وانگ یویینگ، خانم لیو گویی‌فن، خانم لی سان‌مِی، آقای لوئو یونگ، خانم تانگ فانگجو، خانم لی شیرونگ، هوانگ یوآن‌چیائو، خانم لی فاشیو، خانم لیو گویی گویی‌فانگ، لیو شوانگ‌چی، خانم زنگ شیائوییانگ، خانم لِی هوامِی، خانم ژانگ شنگ‌یینگ، خانم وو فانگ‌مینگ، خانم هه شیویون، خانم ژانگ گوانفنگ، خانم یانگ چیوپینگ، تیان شوئه‌یا، لی یوسونگ، خانم وانگ چیشیانگ، خانم چِن جیه، خانم چِن لانژی، آقای لی دیان‌شینگ، خانم یین گویی‌یینگ، آقای شو گویی‌شنگ، خانم لیو آی‌پینگ، خانم لوئو جوفنگ، خانم یانگ فنگ‌مِی، خانم یانگ دونگ‌لیان، خانم تیان سونگ‌مِی، خانم یانگ دونگ‌یوئه، خانم کای وِی‌لی، آقای ژانگ شیلیانگ، خانم یائو کویی‌پینگ، خانم تیان لی‌پینگ، خانم تانگ دِفنگ، خانم گان چیائویینگ، خانم پنگ یان‌جی، خانم وو یون‌دی، ژو ژونگ‌مینگ، خانم ژونگ جیلان و شوهرش، خانم او جیان‌شیانگ، خانم لی چینگ‌شیو، خانم لی جولان، خانم جیانگ یونگ‌مِی، چِن هونگ‌زائو، خانم تان تِی‌مِی و خانم پَن کان‌ئه.

پلیس خانم یانگ لان‌یینگ را در ایستگاه قطار شهرستان شوپو مورد بازجویی و تهدید و ارعاب قرار داد.

پلیس خانم چیو چیان‌یینگ، خانم وو شوئه، خانم تان مِی‌هوا و خانم وانگ آی‌یو را بازداشت کرد. خانم چیو و خانم وو در 12 ژوئن هنگامی که با مردم دربارۀ آزار و شکنجه صحبت می‌کردند دستگیر شدند. خانم چیو را یک روز و خانم وو را دو روز حبس کردند. خانم تان در 15 ژوئن در خانه دستگیر و در یک مرکز شستشوی مغزی شکنجه شد.
خانم وانگ در 10 مه بازداشت و به قید ضمانت پزشکی آزاد شد و اکنون در انتظار محاکمه است.