(Minghui.org) در سال 2010، با سه همکارم درباره پیشگویی قوم مایا صحبت می‌کردیم که طبق آن قرار بود پایان دنیا در سال 2012 باشد. یکی از آنها پرسید که آیا فکر می‌کنم دنیا در زمانی که تقویم مایا تعیین کرده به‌پایان می‌رسد یا نه. درباره آن فکر کردم و به‌خاطر آوردم که بنیانگذار فالون گونگ، استاد لی هنگجی درباره این موضوع توضیح داده‌اند:

«ده سال است که استاد دافا را اشاعه داده است. حتی در دنیای بشری، مسائل ازپیش‌مقدرشده نیز به میزان وسیعی تغییر کرده است. فاجعۀ مقدر شدۀ ستاره دنباله‌دار در تاریخ دیگر وجود ندارد، از وقوع جنگ جهانی سوم جلوگیری شده است و مخاطرۀ سال 1999 ناشی از چرخۀ ایجاد- ثبات- فساد- انهدام آسمان و زمین هرگز تکرار نخواهد شد. اصلاح فای دنیای بشری در آستانۀ ورود است. موجودات ذی‌شعور دنیا [تلاش خواهند کرد] رحمت نجات دافا و مریدان دافا را جبران کنند. چقدر باشکوه است. باشکوه. واقعاً باشکوه!» («برکت‌هایی از دافا» از نکات اصلی برای پیشرفت3)

آموزه‌های استاد خردم را باز کرد و به آنها گفتم: «مطابق متون مقدس بودیستی، گلی وجود دارد به‌نام ادومبارا. گفته شده است که فقط هر 3 هزار سال شکوفه می‌کند و وقتی این گل دیده شود، این نشانه آن است که پادشاه مقدسی که چرخ را می‌چرخاند به دنیای بشری پایین خواهد ‌آمد و مردم را نجات خواهد ‌داد.» به آنها گفتم در خانه دوستم که فالون گونگ را تمرین می‌کند گل‌های ادومبارا شکوفه کرده است.

آنگاه درباره آموزه‌های استاد در «برکت‌هایی از دافا» صحبت کردم و نتیجه‌گیری کردم: «آسمان حزب کمونیست چین (ح.ک.چ) را نابود خواهد کرد، زیرا آن فالون گونگ را مورد آزار و شکنجه قرار داده‌ است. بسیاری از مردم چین اکنون علیه آن موضع گرفته‌اند و از طریق خارج شدن از حزب و سازمان‌های وابسته به آن قطع رابطه کرده‌اند.»

یکی از همکارانم ناگهان گفت: «من می‌خواهم از حزب خارج شوم!» همکار دیگری که مشغول گوش ‌دادن بود، در آن موقع آماده نبود که از حزب خارج شود، اما بعداً از حزب خارج شد.

همکار دیگری که در آنجا حاضر بود، درحالی‌که فرد دیگری در دفتر کار نبود، از من خواست که دوباره درباره فالون گونگ برایش صحبت کنم. او سرانجام، از ح.ک.چ و سازمان‌های جوانان آن خارج شد و از من خواست قدری مطالب روشنگری حقیقت به او بدهم تا بتواند آنها را میان افراد خانواده‌اش توزیع کند. همچنین تعدادی بروشور و همین‌طور یک دی‌وی‌دی شن‌یون به او دادم.

دریافتم که نگرش مثبت و درستم، عوامل بد پشت این مردم را نابود می‌کند، بنابراین آنها می‌توانستند از ح.ک.چ خارج شوند و آینده خوبی داشته باشند.

در سال‌های پس از آن، به بیش از ده‌ها همکار در موقعیت‌های مختلف کمک کردم که از ح.ک.چ و سازمان‌های جوانان، خارج شوند. تعدادی از همکارانم هنوز از حزب خارج نشده‌اند. امیدوارم قبل از نابودی اجتناب‌ناپذیر حزب، آنها نیز بتوانند حقیقت را دریابند و خودشان از حزب خارج شوند.

گل‌های اودومبارا ظاهر شدند

روزی درسال 2015 یکی از همکاران اشاره به دیوار دفترمان کرد و گفت: «آیا اینها همان گل‌هایی هستند که در اینترنت توصیف شده‌اند؟» نزدیک‌تر رفتم و دریافتم که آنها واقعاً گل‌های ادومبارا هستند. به او یادآوری کردم: «این گل‌ها فقط هر 3 هزار سال شکوفه می‌دهند وقتی پادشاه مقدسی که چرخ را می‌چرخاند می‌آید تا مردم را نجات دهد.»

متوجه شدم در 4 مکان دیگر در دفترم نیز گل‌های ادومبارا شکوفه کرده است. فکر می‌کنم دلیل رشد آنها این بود که چند سال قبل، با مردم درباره گل‌های ادومبارا صحبت کردم و حقیقت فالون گونگ را به آنها گفتم.

استاد به‌طور مداوم ما را ترغیب می‌کنند و فرصت‌های بیشتری را در اختیارمان می‌گذارند تا افراد بیشتری را نجات دهیم. گاهی اوقات، هنگامی‌که مطمئن نبودم چگونه موضوع فالون گونگ را مطرح کنم، همکارانم قضیه را پیش می‌کشیدند یا درباره موضوع‌های مربوط به آن بحث می‌کردند، بنابراین می‌توانستم به‌آسانی حقایق را به آنها بگویم.

استاد سپاسگزارم!