(Minghui.org) بنرها و پوسترهای فالون گونگ اخیراً در طول بسیاری از خیابان‌ها، جاده‌ها و سایر فضاهای عمومی در چین رؤیت شده‌اند. بنرها ضمن انتقال خوبی فالون گونگ به عموم، سطح آگاهی آنها را درباره آزار و شکنجه این تمرین به‌دست حزب کمونیست چین (ح‌ک‌چ) افزایش می‌دهند و نیز نشان‌دهنده تلاش‌های مداوم انجام شده برای به محاکمه کشاندن جیانگ زمین دیکتاتور سابق هستند.

بنرها در چینگدائو، استان شاندونگ، چانگچون، استان جیلین؛ پکن، چیفنگ، مغولستان داخلی؛ استان لیائونینگ؛ نانچانگ، استان جیانگشی؛ شیونگتای، استان هبی؛ استان هوبئی و استان شاآنشی دیده شده است.

فالون گونگ برای اولین بار در سال 1992 به جامعه آموزش داده شد و به‌دلیل تأثیرات آن بر سلامت و سعادت عموم محبوب شد. جیانگ زمین، رئیس سابق حزب کمونیست چین، به‌دلیل ترس از محبوبیت فزاینده و سریع آن، در 20 ژوئیه 1999 یک مبارزه وحشیانه را علیه فالون گونگ آغاز کرد. تمرین‌کنندگان بی‌شماری زندانی شده‌اند و هزاران نفر طی 18 سال گذشته کشته شده‌اند.

تمرین‌کنندگان در چین در مواجهه با این آزار و شکنجه مداوم، از روش‌های خلاقانه بسیاری برای اطلاع‌رسانی به مردم درباره منافع تمرین فالون گونگ و آزار و شکنجه آن استفاده کرده‌ و در طول این روند اطلاع‌رسانی در معرض خطر دستگیری نیز بوده‌اند.

افرادی که بنرها و پوستر‌ها را می‌بینند اغلب به علامت تأیید سر خود را تکان می‌دهند. یک ناظر روی پوستری با عبارت: «همه چینی‌ها [باید] از جیانگ زمین شکایت کنند،» نوشت: «موافقم.» حتی بسیاری از مردم مطالب اطلاع‌رسانی را از تمرین‌کنندگان پذیرفته‌اند.

فردی ناشناس در چینگدائو، استان شاندونگ روی پوستری با عبارت: «همه چینی‌ها باید از جیانگ زمین شکایت کنند،» نوشت «موافقم.»

مردم در چانگچون مطالب فالون گونگ را با خوشحالی می‌پذیرند

تمرین‌کنندگان فالون گونگ به‌منظور افزایش سطح آگاهی عموم درباره آزار و شکنجه، مطالب اطلاع‌رسانی را در یک بازار بزرگ توزیع کردند. مردم با خوشحالی مطالب را پذیرفتند و شروع به خواندن آنها کردند.

پوسترها در پکن

پوستری که نشان می‌دهد مردم سراسر جهان فالون دافا را دوست دارند.

پوستری درباره کشاندن جیانگ زمین به پای میز عدالت.

«جیانگ زمین را به پای میز عدالت بیاورید.»

بنرها در چیفنگ، مغولستان داخلی

«جیانگ زمین را به پای میز عدالت بیاورید» و «آزار و شکنجه فالون گونگ را متوقف کنید.»

پوسترها در شمال شرقی چین

«جهان نیازمند حقیقت، نیکخواهی و بردباری است» که اشاره به اصول آموزش داده شدۀ فالون گونگ است.

پوستری با درخواست پایان آزار و شکنجه فالون گونگ.

بنر «فالون دافا عالی است» در استان لیائونینگ است.
بنرهای آویخته شده روی درختان در نانچانگ، استان جیانگشی.

بنر سمت راست: «اعاده نیکنامی برای فالون گونگ» بنر سمت چپ می‌گوید: «جیانگ زمین را به‌پای میز عدالت بیاورید.»

عبارت روی بنر: «فالون دافا خوب است.»

«حقیقت، نیکخواهی، بردباری خوب است.»

پوستر و بنر در شیونگتای، استان هبی

پوستری با درخواست پایان دادن به آزار و شکنجه فالون گونگ.

«فالون دافا خوب است»

پوسترها در استان هوبئی

«جیانگ زمین را به‌پای میز عدالت بیاورید.»

عبارت روی پوستر سمت راست: «اعاده نیکنامی برای فالون گونگ و بنیانگذار آن.» عبارت روی پوستر سمت چپ: «جهان نیازمند حقیقت، نیک‌خواهی، بردباری است.»

بنرها و پوسترهای استان شاآنشی

«فالون دافا خوب است.»

«جیانگ زمین را به‌پای میز عدالت بیاورید.»

پوستری که نشان می‌دهد که مردم سراسر جهان تمرین فالون گونگ را انجام می‌دهند.