(Minghui.org) تمرین‌کنندگان فالون گونگ بخاطر خودداری از انکار باور خود، توسط حکومت کمونیست چین هدف دستگیری و آزار و شکنجه قرار گرفته‌اند. فالون گونگ سیستم تزکیه‌ای است که از اصول حقیقت، نیکخواهی، بردباری پیروی می‌کند.

خانم وانگ یوجین، 61 ساله یکی از ساکنان شهر چیتایهه، استان هیلونگ‌جیانگ در 8 مه 2016 دستگیر شد. هفت تمرین‌کننده فالون گونگ دیگر در آن منطقه نیز دستگیر شدند.

خانم وانگ را به بازداشتگاه شهر چیتاهه بردند. او بعد از دو جلسه دادرسی به یک دوره حبس 22 ماهه محکوم شد و در حال ارائه دادخواست تجدیدنظر برای پرونده‌اش است.

خانم وانگ یواجو

اولین جلسه دادگاه به‌دلیل اعتراضاتِ خواهان، وکلا و خانواده به بعد موکول شد

تاریخ دادگاه اول خانم وانگ قرار بود در ساعت 9:30 صبح روز 25 آوریل 2017 در دادگاه منطقه شینشینگ برگزار شود. دو وکیل مدافعی که خانواده‌اش استخدام کرده بودند به موقع به جلسه دادگاه رسیدند. با این حال، مأموران امنیتی از آنها خواستند که تحت بازرسی امنیتی قرار گیرند که روندی لازم برای وکلا نیست. وکلا ماده قانونی مورد نظر را مطرح کردند اما بازهم از ورود آنها جلوگیری شد.

خانم وانگ در ساعت 9:30 وارد دادگاه شد. زمانی که وکلایش را ندید، اعتراض کرد و پرسید چه اتفاقی برای آنها افتاده است. مأمور امنیتی او را روی صندلی متهمین نشاند. خانم وانگ گفت که در طول بازداشت به‌شدت مورد بدرفتاری قرار گرفته است.خانواده‌اش تقریباً به مدت یکسال از حق ملاقات محروم شده بودند. خواهر 78 ساله‌ و پسرش، افراد حاضر در آنجا را بخاطر بدرفتاری‌ها صورت گرفته زیرسؤال بردند. خانم وانگ آنها را آرام کرد و به آنها گفت که نترسند.

خانواده خانم وانگ درخواست آزادی مشروط پزشکی‌اش را به بازداشتگاه، دادستانی، دادگاه و سایر سازمان‌های مربوطه ارائه کردند، اما آنها از ارائه جواب طفره رفتند.

به وکلا اطلاع دادند که دومین جلسه دادگاه قرار است در 17 مه برگزار شود.

وکلا در طول جلسه دوم شواهد را بی‌اعتبار کردند

وکلای خانم وانگ، روز قبل از جلسه دوم در کنفرانس پیش از محاکمه حضور داشتند. قاضی تصریح کرد که هر دو وکیل از بازرسی امنیتی معاف خواهند بود.

وکلا در ساعت 9:30 صبح روز محاکمه رسیدند. با این حال، مأموری از آنها خواست که تحت بازرسی امنیتی قرارگیرد و توافق انجام شده با قاضی را نپذیرفت. وکلا حاضر به تسلیم نشدند. در نهایت قاضی به نگهبانان گفت که به آنها اجازه دهد که بدون بازرسی امنیتی وارد شوند و آنها را هدایت کردند که از در ورودی مخصوص قاضی‌ها داخل شوند.

زمانی که ناظران پرسیدند که چرا وکلا اینقدر سرسخت هستند، به آنها گفتند که این موضوع مربوط به حقوق آنها است.در شروع جلسه دادرسی، یکی از وکلا اشاره کرد که هیچ یک از تندنویسان در دادگاه حضور ندارد. یکی از دو دادستان مجبور شد به‌عنوان تندنویس عمل کند و نتوانست در جلسه دادگاه صحبت کند.

وکلا شواهد ارائه شده توسط دادستان را بر این مبنا رد کردند که مأموران پلیسِ مسئول ارزیابی شواهد علیه خانم وانگ، واجد شرایط نبودند. علاوه بر این، شاهد ثبت ‌شده بازپرس نیز بود که نشانه‌ای واضح است که شواهد ساختگی و جعلی است.

این جلسه نزدیک به ظهر پایان یافت.

حکم و دادخواست تجدیدنظر

حکم خانم وانگ در روز 4 ژوئیه اعلام و او به 22 ماه حبس محکوم شد. او دادخواست تجدیدنظر ارائه کرد و بدین منظور خانواده‌اش وکیلی را استخدام کردند.

وکیل با خانم وانگ در 31 ژوئیه ملاقات کرد. او از وکیل خواست که به خانواده‌اش بگوید: «من از آن [دادستان‌هایی] که پرونده من را ارائه دادند، خشمگین نیستم چراکه همه آنها فریب خورده‌اند. من دادخواست تجدیدنظر خود را بخاطر نجات این مقامات قضایی ارائه دادم. لطفا به پسرم بگوئید که به‌دلیل حکمم نگران نباشد یا بیش از حد واکنش نشان ندهد. در عوض، او باید با این مقامات با مهربانی رفتار کند تا بتوانند از ارتکاب به قضاوت ناعادلانه عمدی نجات یابند.»

گزارشات مرتبط:زنی اهل چیتایهی به‌خاطر صحبت با مردم درباره فالون گونگ محاکمه می‌شود
چیتایهی، استان هیلونگجیانگ: 10 تن هنوز به‌خاطر ایمان‌شان در حبس هستند، مواجهه با نبردی دشوار
غلبه وکلا بر مشکلاتِ ملاقات با موکلان‌ خود که تمرین‌کننده فالون گونگ هستند