(Minghui.org) تمرین‌کنندگان فالون گونگ در 17 سپتامبر در دو رویداد شرکت کردند تا این تمرین معنوی را ترویج دهند. یک رویداد جشنواره گارلیک در پارک ویچوود بارن و دیگری نمایشگاه اتوموبیل انگلیسی در شهر اوک‌وِیل بود

مردم زیادی در جشنواره گارلیک اطلاعات تماس خود را نوشتند که از کلاس بعدی تمرینات فالون گونگ مطلع شوند.

برگزار کنندگان تخمین زدند که امسال بیش از 5 هزار نفر از جشنواره گارلیک بازدیدکردند. افراد بسیاری به غرفه فالون گونگ (یا فالون دافا) آمدند تا با این تمرین بیشتر آشنا شوند. آنها فلایرها را گرفتند و اطلاعات تماس خود را نوشتند تا از برگزاری کلاس رایگان بعدی تمرینات مطلع شوند.

غرفه آدام و کتی درست در کنار غرفه فالون گونگ بود. آنها پس از اینکه درباره قدرت درمانی فالون گونگ و اصول ارزشمند آن آگاه شدند، از تمرین‌کنندگان دعوت کردند تا بنر اصلی فالون گونگ را در چادر آنها نصب کنند. آدام گفت: «آن را بالا نصب کنید تا مردم بتوانند فالون گونگ را ببینند!»

دبورا موریس که یک کارمند دولتی محلی است گفت: «می‌دانید؟ این مهم‌ترین روز زندگی من است. زیرا شما درباره فالون گونگ با من صحبت کردید!» او مدتی طولانی با تمرین‌کنندگان صحبت کرد و درباره معرفی عمومی فالون گونگ و هزاران بیانیه بزرگداشت این تمرین در سراسر دنیا و آزار و شکنجه 18 ساله در چین، مطلع شد.

دیوید که در نزدیکی محلۀ چینی‌ها در تورنتو زندگی می‌کند، از طریق تمرین‌کنندگانی که در محله چینی‌ها بودند درباره فالون گونگ بسیار می‌دانست. آنها به طور داوطلبانه با عابران و گردشگران درباره حقایق آزار و شکنجه صحبت و برای پایان دادن به آن تقاضای کمک می‌کردند. دیوید در جشنواره گارلیک گفت: «می‌دانم که حزب کمونیست چین بسیار بد است. آن فالون گونگ را تحت آزار و شکنجه قرار می‌دهد.»

انجلو درخواست کرد در یکی از کلاس‌های 9 روزۀ فالون گونگ شرکت کند.

برنادت که یکی از سازمان‌دهندگان جشنواره گارلیک بود پس از آگاه شدن درباره مزایای تمرینات، خواست تا آنها را یاد بگیرد.