(Minghui.org) خانم وانگ چون‌یینگِ 52 ساله از شهر یوژو، واقع در استان هنان، به‌خاطر ثبت شکوائیه‌ای در سال 2015، در دادگاه شهر یوژو به سه سال حبس محکوم شد. این شکوائیه علیه جیانگ زمین در 31 مه 2017 به دادستانی عالی ارائه شد. جیانگ که آزار و شکنجه فالون گونگ را راه‌اندازی کرد، رئیس سابق رژیم کمونیست است.

خانم وانگ درخصوص حکم صادره درخواست تجدیدنظر داد و پرونده‌اش تقریباً دو ماه پیش به دادگاه میانی شهر شوچانگ فرستاده شد.

به‌گفته وکیل خانم وانگ، قاضی چا فنگ‌لینگ از صدور دستور محاکمه مجدد اجتناب کرده است.

خانم وانگ تمرین فالون گونگ را در سال 1998 آغاز کرد. او احساس ‌کرد این تمرین مفید است و به مردم کمک می‌کند تا خود را رشد دهند.

خانم وانگ در شهرک شوندیان در شهر یوژو، منطقه‌ای که به‌خاطر سیگارهای تقلبی‌اش بدنام است، زندگی می‌کند. بسیاری از زنان محلی با تولید این سیگارها درآمد مناسبی برای زندگی خود دارند. خانم وانگ خودش یک تولید‌کننده باتجربه سیگار بود، اما بعد از تمرین فالون گونگ، کار خود را ترک کرد و به خانه بازگشت. او فکر کرد که این کار مطابق با الزامات فالون گونگ نیست. بعضی از روستائیان او را احمق می‌دانستند، چراکه از این کار می‌توان به‌آسانی به درآمد رسید.

سپس حزب کمونیست چین در ژوئیه 1999 آزار و شکنجه سراسری فالون گونگ را راه‌اندازی کرد. آنها تمام رسانه‌های دولتی را بسیج کردند تا به فالون گونگ افتراء بزنند، آن را بدنام کنند و نفرت مردم را علیه آن برانگیزانند.

خانم وانگ به‌خاطر صحبت با مردم روستایش، درباره حقایق فالون گونگ تحت بازداشت کیفری قرار گرفت. او در سال 2001 به سه سال زندان محکوم شد و نگهبانان به‌طرز شریرانه‌ای او را مورد ضرب‌وشتم قرار دادند. درنتیجه صورتش به‌قدری متورم شد که به‌سختی می‌توانست چشمانش را باز کند.

تصویر شکنجه: دست‌بند زدن دست‌ها در پشت

خانواده خانم وانگ در حال حاضر برای گذران زندگی با مشکلات مالی مواجه است. شوهرش دچار فلج نسبی در عضلات به‌خصوص دست‌ها و پاهایش شده است و نیاز به مراقبت و حمایت روزانه دارد. پدرشوهر و مادرشوهر مسنش با اینکه سن‌شان بیش از 80 سال است، باید از پسر معلول‌شان مراقبت کنند.

مشارکت‌کنندگان در آزار و شکنجه خانم وانگ:گوئو شودان(郭淑丹) ، قاضی، دادگاه شهر یوژو: 18539062795-86+، 13608436132-86+هو یونگوِی (胡永伟)، دادستان، دادستانی شهر یوژو: 8168169-0374-86+، 13608488869-86+چا فنگ‌لینگ (查丰岭)، قاضی، دادگاه میانی شهر شوچانگ: 2929603-0374-86+، 13903991991-86+هان یوفن (韩玉芬)، دبیر حزب، رئیس، دادگاه میانی شهر شوچانگ: 13949806222-86+