(Minghui.org) جشنواره سالانه آسیایی در تعطیلات آخر هفته اواخر ماه اوت در برن، سوئیس برگزار شد. بسیاری از مردم در این رویداد سه روزه شرکت کردند. گروه فالون گونگ محلی با یک غرفه به این جشنواره پیوست و موجب شد که افراد بسیاری این فرصت را کسب کنند که درباره این تمرین و آزار و شکنجه آن در چین آگاه شوند.

نمایش تمرین فالون گونگ روی سکو

دختر بچه‌ای روی سکو راه می‌رود و تمرینات فالون گونگ را از تمرین‌کنندگان یاد می‌گیرد.

تمرین‌کنندگان تمرین‌ها را روی سکویی به نمایش گذاشتند و برخی از بازدیدکنندگان این فرصت را به‌دست آوردند که در همان محل یاد بگیرند.

بسیاری از بازدیدکنندگان دادخواستی به‌منظور اعتراض به این آزار و شکنجه در چین را امضاء کردند. خانمی بعد از شنیدن درباره اصول اساسی فالون گونگ یعنی حقیقت، نیکخواهی، بردباری گفت: «این چیزی است که ما نیاز داریم. اگر هرکسی از آن پیروی کند، هیچ فساد و سرکوبی وجود نخواهد داشت.»

تمرین‌کننده‌ای (سمت چپ) فالون گونگ را به بازدیدکننده‌ای معرفی می‌کند و برای دادخواستی به‌منظور کمک به پایان این آزار و شکنجه در چین امضاء جمع‌آوری می‌کند.

مرد جوانی گفت هنگامی که به تایلند سفر کرده افراد بسیاری را دیده است که در حال انجام تمرین فالون گونگ بوده‌اند. او به‌خاطر داشت که از آرامش و وقار آنچه که دیده تحت تأثیر قرار گرفته بود. او بعد از شنیدن در مورد آزار و شکنجه خشونت‌آمیز و ستیزه‌جویانه اعمال شده توسط دولت در چین، بلافاصله دادخواست را امضا کرد.

مردی از تبت از وحشیگری حکومت چین شوکه شد و تمایل داشت که اطلاعات بیشتری درباره برداشت اعضای بدن از افراد زنده کسب کند. وی اقدامات تمرین‌کنندگان علیه آزار و شکنجه را مورد تحسین قرار داد. او گفت: «شما فوق‌العاده هستید لطفاً اطلاعات بیشتری به من بدهید.»

نمایش تمرین‌های فالون گونگ در کنار غرفه

برخی از تمرین‌کنندگان تمرین‌ها را در کنار غرفه نمایش دادند. بسیاری از بازدیدکنندگان برای تماشا توقف کردند. خانمی گفت که تمایل به یادگیری این تمرین دارد. او تعدادی بروشور گرفت تا آنها را برای مشتریان در مغازه‌اش قرار دهد.

تمرین‌کنندگان گل‌های نیلوفر آبی زیبای کاغذی را در غرفه قرار دادند. بسیاری از والدین فرزندان خود را آورند که تمرین‌ها را یادبگیرند. تمرین‌کنندگان کودکان را تشویق کردند تا حقیقت، نیک‌خواهی و بردباری را قلباً به خاطر داشته باشند.

بعضی از تمرین‌کنندگان روی برگه‌هایی عباراتی مانند «جهان به حقیقت، نیک‌خواهی، بردباری نیاز دارد»، «فالون دافا خوب است» و «حقیقت، نیک‌خواهی، بردباری خوب است.» را به زبان چینی خوشنویسی کردند. بازدیدکنندگانی که این خوشنویسی‌ها را به‌عنوان هدیه دریافت کردند خوشحال شدند.

آموزش تا کردن گل‌های نیلوفر آبی کاغذی به بازدیدکنندگان

فالون گونگ با وجود 18 سال آزار و شکنجه در چین در بیش از 100 کشور در سراسر جهان مورد استقبال قرار گرفته است.