(Minghui.org) خانم یو شیویونگِ 73 ساله یک تمرین‌کنندۀ فالون گونگ در شانگهای است. او در 26 اوت 2016 در خانه‌اش بازداشت شد و بخاطر تمرین کردن فالون گونگ به یک سال زندان محکوم شد. با نزدیک شدن به تاریخ آزاد شدن او،  به خانواده‌اش اطلاع داده شد که ادارۀ 610 درنظر دارد او را از زندان به مرکز شستشوی مغزی منتقل کند چراکه او از انکار باورش به فالون گونگ امتناع ورزیده است.

نام رسمی این مرکز شستشوی مغزی، «مدرسه آموزش حقوق شانگهای» است. این مرکز در ادارۀ مجتمع آموزشی پلیس شانگهای قرار گرفته است. بیرون این ساختمان تابلویی با عنوان «مرکز شماره 751 فعالیت پلیس» قرار دارد. رئیس این مدرسه، جیانگ چی‌چیونگ است که قبلاً رئیس اردوگاه کار اجباری شانگهای بوده است.

مدرسه آموزش حقوق شانگهای تحت مدیریت ادارۀ 610 کار می‌کند که یک سازمان فراقانونی با مأموریت ریشه‌کنی فالون گونگ و دارای قدرتی فراتر از سیستم قضایی است.

در گذشته کارکنان شستشوی مغزی به‌طور موقت و با قرارداد دو ماهه استخدام می‌شدند. آنها روش‌های کاری ساده و مستقیمی مانند مجبور کردن زندانیان به تماشای ویدیوهای افتراآمیز و نوشتن گزارش افکارشان داشتند.

در سال‌های اخیر تغییراتی روی داده است. کارکنان متخصص‌تر شده‌اند و برخی در زمینۀ روانشناسی تخصص دارند و روش‌های شستشوی مغزی بیشتر جنبۀ کاربردی پیدا کرده‌اند.

در سال جاری حداقل پنج تمرین‌کنندۀ فالون گونگ دیگر به این مرکز شستشوی مغزی فرستاده شده‌اند.

1. تانگ چانچیو در 2 فوریه به این مرکز شستشوی مغزی فرستاده شد.
2. شو لونگچین در 3 مارس بازداشت و در 8 مارس به این مرکز شستشوی مغزی فرستاده شد.
3. ژو جیچین در 13 مه بازداشت و ده روز بعد به این مرکز شستشوی مغزی فرستاده شد.
4. چیان جیان‌یینگ پس از تحمل 2 سال زندان به این مرکز شستشوی مغزی فرستاده شد.
5. یینگ یو در 18 آوریل بازداشت و برای مدت 30 روز به این مرکز شستشوی مغزی فرستاده شد. یینگ در 25 ژوئیه به خانه بازگشت.

خانم ژو مِی‌جوان در 11 ژوئیه بازداشت و حبس شد. سه هفته بعد مقامات به خانواده‌اش فشار آوردند تا قبول کنند که او را به مرکز شستشوی مغزی بفرستند ولی خانواده قبول نکردند. خانم ژو در 10 اوت به خانه بازگشت.

مقالۀ مرتبط:

خانم 72 ساله، یو شیویینگ بیش از 100 روز در بازداشت به‌سر می‌برد