(Minghui.org) شش نفر در شهر لانژو در موقعیت‌های جداگانه بخاطر امتناع از رها کردن باورشان به فالون گونگ بازداشت شدند. فالون گونگ تمرین معنوی است که در چین مورد آزار و شکنجه قرار می‌گیرد.

این افراد در روز 24 اوت در دادگاه چِنگ‌گوان در شهر لانژو توسط یک قاضی و یک دادستان محاکمه شدند. سه نفر از این تمرین‌کنندگان فالون گونگ برخلاف میلشان مجبور به اقرار به گناه شدند. وکلای این افراد که از سوی دادگاه تعیین شده بودند، تحت فشار وارده به دلیل آزار و شکنجۀ در جریان، از طرف موکلینشان اعلام گناهکاری کردند. تمام این شش نفر می‌دانستند که هیچ قانونی را زیرپا نگذاشته‌اند و تقاضای تبرئه کردند.

پنج نفر از این تمرین‌کنندگان در سپتامبر 2017 و یکی از آنها در ماه مه امسال بازداشت شدند. آقای وانگ جیلین در 13 مه 2017 بازداشت شد؛ آقای یانگ شوئه‌گویی در 19 سپتامبر 2016؛ آقای ژو وِی در 14 سپتامبر 2016؛ و آقای لی فوبین، خانم ژنگ شو و خانم فانگ جیانپینگ هر سه در 3 سپتامبر 2016 بازداشت شدند.

از نظر خانواده و وکلای تمرین‌کنندگان، این یک محاکمۀ نمایشی بود. قاضی وانگ هایبین درخواست خانوادۀ آقای ژو و آقای یانگ را برای حضور در جایگاه شاهد رد کرد، چراکه او ادعا کرد که اگر خانواده‌ها شهادت دهند، نمی‌تواند در مدت یک ساعت به دادرسی خاتمه دهد.

وقتی وکلای آقای ژو؛ آقای یانگ و آقای لی پرسیدند که چه زمانی موکلینشان مورد دادرسی قرار خواهند گرفت، قاضی گفت که دادرسی‌ها «به‌ترتیب نوبت» انجام می‌شود و دادرسی آنها باید آن روز صبح انجام می‌شد.

در 24 اوت شش ماشین پلیس و بیش از 20 مأمور پلیس و امنیت عمومی در اطراف ساختمان دادگاه جمع شدند. اول آقای وانگ محاکمه شد. دادگاه وکیلی برای او تعیین کرد و دادرسی او به سرعت خاتمه یافت.

بعد از آن آقای ژو و آقای یانگ همزمان محاکمه شدند. مأموران امنیت دادگاه کارت‌های شناسایی اعضای خانوادۀ آنها را بررسی کردند و به آنها اجازه ندادند که هیچ چیزی به داخل سالن دادگاه بیاورند. وکلای آنها از طرفشان اعلام بی‌گناهی کردند و تمام شواهد و مدارک ارائه شده از سوی دادستان را تکذیب کردند. قاضی بدون صدور هیچ رأیی جلسۀ دادرسی را خاتمه داد.

آقای لی، خانم ژنگ و خانم فانگ در بعدازظهر محاکمه شدند. آقای لی وکیلی از پکن استخدام کرد و وکلای دو نفر دیگر از سوی دادگاه تعیین شد. هر سه متهم اعلام کردند که هیچ قانونی را نقض نکرده‌اند و در قبال جنایاتی که متهم شده‌اند بی‌گناه هستند.

آقای لی و خانم ژِنگ بخاطر بدرفتاری که در زمان حبس متحمل شده بودند، از لحاظ جسمی فاقد شرایط لازم برای محاکمه شدن به‌صورت ایستاده بودند. آنها هر دو از فشار خون شدید رنج می‌بردند. در طول محاکمه خانم ژنگ مجبور به ترک سالن دادگاه شد.

وقتی آقای لی سعی کرد اظهاریۀ دفاع خود را قرائت کند، قاضی مکرراً حرفش را قطع می‌کرد. نهایتاً قاضی به یکی از مأموران دادگاه دستور داد تا دفاعیۀ مکتوب آقای لی را توقیف کند.

برای جزئیات بیشتر به لینک‌های زیر مراجعه کنید:

تعقیب قانونی آقای یانگ شوئه‌گویی از شهر لانژو بخاطر نصب بنرهای فالون گونگ
اعلام جرم علیه زوج اهل گانسو بخاطر باورشان
خانم فانگ جیانپینگ در لانژو پس از تحمل یک دهه زندان و کار اجباری مجدداً بازداشت شد