(Minghui.org) یکی از ساکنین شهر هایمن به‌دلیل انتشار اطلاعاتی درباره فالون گونگ، به دو سال زندان محکوم شد؛ فالون گونگ تمرینی معنوی است که رژیم کمونیست چین آن را مورد آزار و اذیت قرار داده است.

خانواده آقای یه ویدونگ تقاضا کردند که نسخه‌ای از حکم او را در اختیار داشته باشند، اما قاضی لو ویدونگ گفت که اگر قصد دارند درخصوص این محکومیت، درخواست تجدیدنظر ارائه دهند، هیچ نسخه‌ای از حکم به آنها داده نخواهد شد.

این اولین باری نیست که آقای یه به‌خاطر باورش هدف مسئولین قرار گرفته است. او در آوریل 2011، به‌خاطر ارسال مقالاتِ تمرین‌کنندگان فالون گونگ در رسانه‌های اجتماعی دستگیر و در مارس 2012 به 4 سال زندان محکوم شد. خواهر و برادر او نیز به‌دلیل انتشار دوباره مقالات او به زندان محکوم شدند.

پس از آزاد شدن آقای یه از زندان در اوت 2014، پلیس پیوسته بر فعالیت‌های او در رسانه‌های اجتماعی نظارت داشت. آنها پس از اینکه متوجه شدند او مقالات فالون گونگ را برای چند تالار گفتگوی اینترنتی ارسال کرده، در ساعت 12:30 صبح 1 اکتبر 2016 از دیوار منزلش بالا رفتند و وارد خانه‌اش شدند.

آقای یه در روز 28 اوت 2017 محاکمه و روز بعد به زندان محکوم شد. قاضی لو از محکومیت زندان آقای یه در گذشته، به‌عنوان مدرکی دال بر اینکه او مجرمی سابقه‌دار است، استفاده کرد.

آقای یه استدلال آورد که هیچ قانونی در چین فالون گونگ را جرم نمی‌داند و او با ارسال اطلاعات فالون گونگ در رسانه‌های اجتماعی صرفاً از حق خود که در قانون اساسی تصریح شده، استفاده کرده است. او اظهار کرد که حتماً در خصوص این حکم درخواست تجدیدنظر ارائه خواهد داد.