(Minghui.org) آقای وو زیشیانگ در 21 سپتامبر 2017 در منزل تنها بود که پلیس به‌زور وارد خانه‌اش شد و او را دستگیر کرد. آنها هرگز خانواده‌اش را از دستگیری او مطلع نکردند و روز سوم بود که بازداشتگاه محلی به اصرار او با خواهرش تماس گرفت.

خواهر آقای وو بلافاصله برای بررسی به خانه‌اش رفت و دید که درِ خانه هنوز باز و کل خانه به‌هم ریخته است. آقای وو هدف قرار گرفت، چراکه از رها کردن فالون گونگ اجتناب کرد؛ فالون گونگ تمرینی معنوی است که رژیم کمونیست چین آن را مورد آزار و اذیت قرار می‌دهد.

دادستانی شهر شیانگچنگ حکم رسمی دستگیری آقای وو را صادر کرده است. این مرد 65 ساله در بازداشتگاه شیانگ‌چنگ منتظر صدور حکمش است.

این اولین بار نیست که این مدیر سابق اداره تجهیزات کشاورزی شهر شیانگچنگ و سرباز قدیمی ارتش، به‌خاطر باورش هدف قرار گرفته است.

پزشکان در سال 1996 تشخیص دادند که آقای وو به سیروز مبتلا و بیماری‌اش در مراحل نهایی است و بیش از سه ماه زنده نخواهد ماند، اما او مدت کوتاهی پس از شروع تمرین فالون گونگ، کاملاً بهبود یافت.

آغاز آزار و شکنجه فالون گونگ در سال ۱۹۹۹ باعث شد که اشتیاق آقای وو برای کسب سلامتی با ناکامی مواجه شود.

به‌عنوان یک مسئول دولتی، او با فشار عظیمی مواجه بود تا همسو با رژیم کمونیست باشد. آقای وو برای جلوگیری از ایجاد مشکل برای خانواده‌اش اظهاریه‌ای نوشت و قول داد باورش را رها کند، اما همچنان در خفا فالون گونگ را تمرین می‌کرد. بعداً یکی از زیردستانش متوجه این جریان شد و گزارش او را به پلیس داد.

در یکی از شب‌های زمستانی سال 2001 بیش از 10 مأمور به خانه‌اش رفتند. آنها از حصار حیاط بالا رفتند و به‌زور درِ خانه‌اش را باز کردند.

آقای وو در منزل نبود. پلیس همسر، فرزندان و نوه یک ساله‌اش را از تخت بیرون کشاند و به پیر و جوان دستور داد درحالی که تنها پیژامه به تن داشتند، کنار در بایستند.

مأمور ما ژفنگ درحالی که تفنگش را در هوا تکان می‌داد، می‌خواست بداند آقای وو کجا است. همسرش وحشت‌زده شد و فاش کرد که شوهرش در زادگاه خود درحال مراقبت از مادرش است.

پلیس بلافاصله به خانه مادرش رفت تا او را دستگیر کند و تقاضای مادر پیر آقای وو مبنی بر اینکه پسرش را با خود نبرند، نادیده گرفت.

آقای وو به‌مدت بیش از 15 روز در هتلی محلی حبس شد. وقتی همسرش برای تحویل غذایش به آنجا رفت، دید که با دستبند او را به یک صندلی بسته‌اند. آقای وو گفت که با شکنجه مورد بازجویی قرار گرفته است.

او وقتی آزاد شد، ژولیده و ضعیف به‌نظر می‌رسید. با این وجود توانست پست خود به‌عنوان مدیر اداره را حفظ کند، اما به‌قدری تحت آزار و اذیت قرار گرفت که طی چند سال بعد تمرین فالون گونگ را کاملاً رها کرد.

سپس علائم قدیمی بیماری‌اش دوباره ظاهر شدند. وقتی درمان‌های پزشکی نتوانستند کمکی کنند، او دوباره تمرین فالون گونگ را ازسر گرفت و پس از مدت کوتاهی دوباره بهبود یافت.

او از پست خود نیز استعفاء داد تا با فشار بیشتری مواجه نشود.

مادرش در سال 2009، تحت عمل جراحی سنگ کیسه صفرا قرار گرفت و نیاز به مراقبت شبانه‌روزی داشت. آقای وو و سه برادرش به‌طور نوبتی از مادر خود مراقبت می‌کردند. او تمام شیفت‌های شب را پیش مادرش می‌ماند تا اینکه او در سال 2013 در 92 سالگی درگذشت. بسیاری از محلی‌ها می‌گفتند مادرش خوش‌اقبال است که چنین فرزندی دارد. آنها پس از اطلاع از آخرین دستگیری آقای وو، گیج شدند که چرا چنین شخص خوبی صرفاً به‌دلیل تلاش برای رشد و بهبود ذهن و بدنش ازطریق تمرین فالون گونگ، باید چنین بهای سنگینی را بپردازد.