(Minghui.org) ترجمه انگلیسی آخرین کتاب استاد لی هنگجی، هنگ یین 4، در تاریخ 18 ژانویه در وب‌سایت فالون دافا www.falundafa.org منتشر شد. این کتاب مجموعه‌ای از 141 شعر و ترانه است که استاد لی هنگجی بین سال‌های 2004 و 2015 سروده‌اند.

همه کتاب‌های فالون دافا به زبان انگلیسی در وب‌سایت FalunDafa.org