(Minghui.org) بانویی در شهر جینژونگ به‌خاطر اجتناب از انکار فالون گونگ، به 9 سال حبس محکوم شد؛ فالون گونگ تمرینی معنوی است که رژیم کمونیست چین آن را مورد آزار و شکنجه قرار داده است.

این اولین باری نیست که خانم ون شویان به‌خاطر باور خود مورد هدف قرار گرفته است. او پس از شروع آزار و شکنجه فالون گونگ در سال 1999، کار خود را در کمیته توسعه و اصلاح شهر تای‌یوآن ازدست داد. بعداً دستگیر و به‌مدت 5 سال در زندان حبس شد. شوهرش در زمان حبسش او را طلاق داد.

خانم ون بعد از آزادی، به کار فروشندگی مواد غذایی مشغول شد. او در 8 مارس 2017 مشغول آماده کردن غذا بود که پلیس به محل کارش رفت و او را دستگیر کرد.

خواهر و وکیلش مدارک پزشکی پسر اسکیزوفرنیک او را ارائه دادند که در 27 سالگی هنوز به مراقبت نیاز دارد و خواستار آزادی او به‌قید ضمانت پزشکی شدند. شن جیانجون، رئیس اداره امنیت داخلی محلی، خواهر و وکیلش را تهدید کرد که در جستجوی اجرای عدالت برای او نباشند.

خانم ون دو بار، یک بار در تاریخ 17 اوت و بار دیگر در 25 دسامبر، در دادگاه حضور یافت. وکیلش به‌نمایندگی از او دادخواست بی‌گناهی ارائه داد، چراکه هیچ قانونی در چین فالون گونگ را جرم نمی‌داند. 

مدت کوتاهی پس از دومین جلسه دادرسی، قاضی پرونده خانم ون را به 9 سال حبس محکوم کرد. او اکنون درحال ارائه درخواست تجدیدنظر برای حکمش است.