(Minghui.org) زن و شوهری در چونگ‌چینگ به‌خاطر نصب بنرهایی حاوی عبارات «فالون دافا خوب است» و «حقیقت، نیک‌خواهی، بردباری خوب است» در نیمۀ دوم سال 2014 به حبس محکوم شدند.

فالون دافا یا همان فالون گونگ یک تمرین تزکیۀ ذهن و بدن براساس اصول حقیقت، نیک‌خواهی، بردباری است. رژیم کمونیستی چین از سال 1999 این تمرین معنوی را مورد آزار و شکنجه قرار داده است.

خانم گونگ یی‌گویی و همسرش، آقای چانگ گوانگ‌شینگ، در روز 10 ژانویۀ 2014 بازداشت شدند و چند ساعت بعد به بازداشتگاه ژوجیابا فرستاده شدند.

پلیس محلی مظنون بود که تمرین‌کنندگان بیشتری در نصب بنرها دست دارند. طی چند ماه بعد از آن، مأموران پلیس سعی کردند از این زوج اقرار بگیرند که چه کسی موضوع اشاعه اطلاعات فالون گونگ از طریق نصب بنرها را مطرح کرده، چه کسی عبارات را روی بنرها نوشته، چه کسی مکان نصب بنرها را انتخاب کرده و چه کسی بنرها را نصب کرده است، اما موفق نشدند اطلاعاتی از این زوج به‌دست آورند.

خانم گونگ که پس از تمرین فالون گونگ از بیماری اسکوربوت (ناشی از کمبود ویتامین ث) و سرطان رحم بهبود یافته بود، در زمان حبس مجدداً علائم این بیماری‌ها در او ظاهر شدند. پس از اینکه پلیس متوجه این علائم شد، تصمیم گرفت مشخصاً او را هدف قرار دهد. آنها او را به‌قید ضمانت آزاد کردند و گفتند که سلامتی او برای‌شان مهم است و می‌خواهند که او در خانه بهبود یابد.

خانم گونگ قدردان بود که می‌تواند به خانه برود و از دخترش نگهداری کند. وقتی پلیس هرازگاهی او را احضار می‌کرد تا با آنها صحبت کند، حفاظ دفاعی‌اش را پایین می‌آورد.

یک روز مأموری به او گفت: «درواقع برای ما اهمیتی ندارد که شما آن بنرها را نصب کردید. درک می‌کنیم که شما افرادی معتقد هستید و می‌خواهید چیزهای خوبی درباره فالون گونگ بگویید. چرا شوهرت را ترغیب نمی‌کنی که همه چیز دربارۀ بنرها را به ما بگوید؟ وقتی تمام حقایق را بدانیم، فوراً پروندۀ او را مختومه خواهیم کرد. ببین چقدر با تو مهربان هستیم؟ گفتیم تو را آزاد کنند و دادگاه فوراً وثیقه را تأیید کرد.»

خانم گونگ حرف‌های آن مأمور را باور کرد و به شوهرش گفت که نزد پلیس اقرار کند.

کمی بعد او را مجدداً حبس و به پنج سال زندان محکوم کردند. شوهرش نیز به پنج سال حبس محکوم شد.

خانم گونگ در زندان زنان شهر زوما دورۀ محکومیت خود را سپری می‌کند. مشخص نیست که شوهرش در کدام زندان محبوس است.