(Minghui.org) سه نفر از مردم محلی شهر ماتودیان، واقع در بخش چانلیِ استان هبی، به‎خاطر درخواست آزادی برای یکی از اهالی‎روستای‎شان دستگیر شدند.

خانم وانگ شائوپینگ در ۶ اوت ۲۰۱۷ به‎خاطر صحبت با مردم درباره آزار و شکنجه فالون گونگ به‎دست رژیم کمونیست چین دستگیر شد. فالون گونگ تمرینی معنوی بر اساس اصول حقیقت، نیک‌خواهی و بردباری است.

چهار تن از همسایگان خانم وانگ موافقت کردند که جلوی دوربین با آنها مصاحبه شود و خواستار آزادی خانم وانگ شوند. سه تن از آنها: هه یونگجیانگ، هه شیده، و لی گیوشینگ در تاریخ ۱۸ دسامبر بازداشت شدند.

در همان شب پلیس چهار تمرین‎کننده فالون گونگ به نام‎های هه یونگفانگ، لی یانجون، وانگ شیوهووا و لی دونگ یون را نیز دستگیر کرد.

خانه‎های هه یونگجیانگ و لی یانجون غارت شد.

برای جزئیات دستگیری خانم وانگ و مصاحبه همسایگانش به این مقاله مراجعه کنید:

هبی: درخواست عمومی محلی‌ها برای آزادی یک تمرین‌کننده، علی‌رغم خطر موجود