(Minghui.org) یکی از ساکنان چنگدو که دورۀ حبس محکومیت به‌خاطر باورش را سپری می‌کند، ماه‌ها است که با سرطان دست‌به‌گریبان است اما مسئولین از آزاد کردن او به قید ضمانت پزشکی امتناع ورزیده‌اند. آنها حتی تهدید کردند که اگر او در زندان بمیرد، جسدش را فوراً خواهند سوزاند.

خانم یان هونگ‌مِی که معلم هنر در مدرسۀ ابتدایی تیان‌شویی است، بخاطر صحبت با دانش‌آموزانش دربارۀ فالون گونگ گزارشش را به پلیس دادند و در 4 اوت 2014 بازداشت شد. فالون گونگ تمرینی معنوی است که از سوی حکومت کمونیستی چین مورد آزار و شکنجه قرار می‌گیرد. او در 7 مارس 2015 در دادگاه حاضر و چهار روز بعد به چهار سال حبس محکوم شد. دادگاه تجدیدنظر محلی کمی بعد بدون برگزاری هیچ جلسۀ دادرسی یا مشورت با وکیلش براساس قانون، دادخواهی او را رد کرد.

در دوره‌ای که خانم یان در زندان زنان لانگ‌کوان حبس بود، وضعیت سلامتی‌اش مرتباً رو به افول بود. تشخیص داده شد که خانم یان مبتلا به سرطان است اما درمان پزشکی مناسبی به او ارائه نشد. درحالی‌که وضعیتش بدتر می‌شد، نگهبانان او را در 2 سپتامبر 2017 در بیمارستان زندان بستری کردند.

همسر خانم یان از استرس نگرانی درخصوص امکان بازداشت او بخاطر باورش در سال 2012 از او طلاق گرفت. والدین خانم یان ‌خواستند او را به خانه ببرند اما مسئولین زندان درخواست کردند که کمیتۀ خیابانی محلۀ این زوج سالخورده اظهارنامه‌ای صادر کند که در آن قول دهند پس از آزادی خانم یان به‌دقت او را تحت نظر داشته باشند.

کمیتۀ خیابانی مسئول محل سکونت فعلی والدین خانم یان این درخواست را رد کرد و گفت که خانم یان یک زندانی سیاسی است. کمیتۀ خیابانی مسئول شهر محل اقامت والدین خانم یان نیز با ادعای اینکه او بدتر از یک جنایتکار است به این درخواست جواب منفی داد.

درحالی‌که هیچ کمیتۀ خیابانی حاضر به تحت نظر داشتن خانم یان نشد، زندان از آزادی او به قید ضمانت پزشکی امتناع ورزید.

درحالی‌که خانم یان کماکان در بیمارستان زندان بستری بود، به والدینش گفتند که اگر او بمیرد آنها اجازه نخواهند داشت جسد را تحویل بگیرند و زندان فوراً جسدش را خواهد سوزاند.

گزارش مرتبط
تأیید محکومیت حبس معلم مدرسۀ ابتدایی چنگدو طی یک محاکمۀ محرمانه و ثبت شکایت وکیل مدافع