(Minghui.org)

در زمانی بسیار دور،ما به پیروی از استاد، به این دنیا فرود آمدیم.عزت و افتخاری شکل دادیم،سرشار از امید برای موجودات ذی‌شعور بودیم.لایه‌لایۀ کیهان،مایل بودیم که به‌طور کامل فداکاری کنیم.عهد مقدسی که برای کمک به استاد در اصلاح فادر قلب‌مان پاینده و محکم است.

درحالی‌که در فا جذب می‌شویم،مریدان دافا شده‌ایم.به فا اعتبار می‌بخشیم،در تلاش هستیم تا عهد خود را به انجام برسانیم.در بحبوحۀ آزار و اذیت خشن،سرشت واقعی نمایان می‌شود.درحالی‌که از آتش برمی‌خیزدققنوسِ نیرومندتر دوباره زاده می‌شود.

درحالی‌که به ایمان خود پای‌بند است،مقام و منصب خود را نادیده می‌گیرد.مدال‌ها را رها کرده،غل و زنجیر و دست‌بند جایگزین آن شده است.حتی اگر سرش قطع شود،قلبش هنوز از دافا پیروی می‌کند.حقیقت- نیک‌خواهی- بردباری،برای همیشه با هر سلولش عجین شده است.

تمرین‌کنندگان درحالی‌که شهرت و احساسات را رها می‌کنند،فقط رحمت و افکار درست دارند.بازداشتگاه‌ و جلسه شستشوی مغزی،نمی‌تواند ما را از خواندن سخنرانی‌های دافا باز دارد.زخم‌ها و آسیب‌های جسمی به‌خاطر ازهم‌پاشیدگی خانواده،هیچ سختی نمی‌تواند عهد ما را بشکند.مریدان دافا درحالی‌که به‌طور کامل نیروهای کهن را نفی می‌کنند،خردمند و منطقی و هوشیار می‌شوند.

شن و ماسه شسته می‌شوند،طلای ناب باقی می‌ماند.با رها کردن وابستگی‌ها،مریدان واقعی دافا شکل می‌گیرند.با جشن و شادی در سراسر کیهان، موجودات ذی‌شعور دورۀ جدیدی را شروع می‌کنند.با سپاسی بی‌کران،به‌عنوان محافظان آینده استاد را دنبال می‌کنیم.

سال نو مبارک استاد!