(Minghui.org) تمرین‌کنندگان فالون گونگ در ملبورن به میدان شهر در منطقه مرکزی شهر رفتند تا در شب سال نو در 31 دسامبر 2017 فالون گونگ را به عموم مردم معرفی کنند.

معرفی فالون گونگ و افزایش آگاهی مردم درباره آزار و شکنجه.

خانم زلان جین آرزو می‌کند که مردم بیشتری درباره فالون گونگ بدانند.

خانم زلان جین، 21 ساله، بعد از اینکه تمرین فالون گونگ را شروع کرد، یک زندگی شاد را تجربه می‌کند. او از فرصت صرف شام با خانواده‌اش صرف‌نظر و در این رویداد شرکت کرد تا آگاهی مردم را درباره آزار و شکنجه فالون گونگ در چین افزایش دهد.

او گفت: «اگرچه فالون گونگ در چین مورد آزار و اذیت قرار دارد، در سراسر جهان گسترش یافته است. امیدوارم مردم بتوانند فالون گونگ را بیاموزند و به توقف آزار و شکنجه کمک کنند.»

«مردم در آینده روزی فالون گونگ را روی دیوار بزرگ تمرین خواهند کرد.»

سندی ماری (سمت راست) و دخترش شانل ماری، گردشگران از نیوزیلند.

سندی ماری لیندکوئیست و دخترش شانل ماری لیندکوئیست گردشگران نیوزیلندی هستند. آنها با شنیدن درباره آزار و شکنجه فالون گونگ در چین نگران شدند.

شانل گفت که از 14 سال پیش درباره آزار و شکنجه حزب کمونیست چین (ح‌ک‌چ) می‌دانست و از طریق سازمان‌های حقوق بشر از این آزار و اذیت مطلع شده است. او متوجه شد که تمرین‌کنندگان فالون گونگ به‌دنبال صلح درونی هستند. بسیاری از تمرین‌کنندگان دستگیر و شکنجه شده‌اند: در زمستان روی آنها آب سرد می‌ریختند؛ قطعات بامبوی تیز را به زیر ناخن‌های‌شان فرو می‌کردند، حتی اگر آنها بی‌گناه بودند.

شانل گفت: باور به حقیقت، نیک‌خواهی و بردباری خوب است. تمرین‌کنندگان آرام و صلح‌جو هستند. او نمی‌تواند درک کند که چرا حزب کمونیست چین می‌خواهد آنها را مورد آزار و شکنجه قرار دهد و گفت آزار و شکنجه کاری بسیار نامعقول و عبث است.

مادرش، سندی، بخاطر کشتار میدان تیان‌آن‌من، از وضعیت حقوق بشر در چین مطلع شد. او بعد از کسب اطلاعات درباره برداشت اعضای بدن تمرین‌کنندگان فالون گونگ محبوس به دست حکومت ح‌ک‌چ برای کسب سود، نگران و ناراحت شد.

او گفت: «من درباره برداشت اعضای بدن افراد زنده برای سود نمی‌دانستم. این خیلی وحشتناک است!» نمی‌توانست باور کند که چنین وقایع بی‌رحمانه‌ای در حال وقوع است و ابراز امیدواری کرد که ح‌ک‌چ آزار و شکنجه را متوقف و تمامی تمرین‌کنندگان را آزاد کند.

شانل گفت: «ما خواهیم دید که یک روز مردم روی دیوار بزرگ فالون گونگ را تمرین خواهند کرد.»

دیوید کامرون طراح، اصول حقیقت، نیک‌خواهی، بردباری فالون گونگ را دوست دارد.

طراح، دیوید کامرون از ملبورن گفت: این جهان فاقد حقیقت، عشق و احترام است. حقیقت، نیک‌خواهی، بردباری به مردم کمک می‌کند تا به زندگی درست‌تر بازگردند.

کامرون گفت که با تمرین‌کنندگان فالون گونگ در خیابان دیدار کرده و در مورد اثرات مفید فالون گونگ و بهبود وضعیت سلامتی آموخته است. هنگامی که درباره برداشت اعضای بدن افراد زنده به‌دست ح‌‌ک‌چ شنید، احساس غم و اندوه کرد و فکر کرد که همه افرادی که درباره آزار و شکنجه می‌دانند باید به توقف آن کمک کنند.

مهندس نرم افزار، دالاس والدینگ امیدوار است آزار و شکنجه فالون گونگ به زودی پایان یابد.

مهندس نرم افزار دالاس والدینگ گفت که او از قبل درباره برداشت اعضای بدن افراد زنده به‌دست ح‌ک چ می‌دانست. هنگامی که تمرین‌کنندگان فالون گونگ را در حال جمع‌آوری امضاء دید، پیش رفت و درخواست توقف آزار و شکنجه را امضاء کرد.