(Minghui.org) دو خانم در شهرستان وی‌یوان بخاطر صحبت با مردم درباره آزار و شکنجه فالون گونگ به دست حکومت کمونیست چین به حبس محکوم شدند. فالون گونگ تمرینی معنوی بر اساس اصول حقیقت، نیک‌خواهی، بردباری است.

خانم نینگ لاچینگ و خانم وو شیورونگ در 13 سپتامبر 2016 دستگیر شدند و چند ساعت بعد خانه‌های‌شان تفتیش شد. پلیس بیش از 10 هزار یوآن پول نقد، دو کامپیوتر، سه چاپگر، برخی کتاب‌های فالون گونگ و 500 نسخه مطالب اطلاع‌رسانی فالون گونگ از خانه خانم نینگ را مصادره کرد. خانم وو نیز چند نسخه از مطالب فالون گونگ را از خانه‌اش برداشته بود.

حکم رسمی دستگیری دو تمرین‌کننده فالون گونگ در حدود 20 اکتبر 2016 صادر شد. آنها در 18 اوت 2017 در دادگاه حاضر شدند. دو وکیل مدافع‌شان استدلال کرد که هیچ قانونی در چین فالون گونگ را جرم تلقی نمی‌کند و اینکه موکلان‌شان نمی‌بایست بخاطر استفاده از حق آزادی عقیده و آزادی بیان که در قانون اساسی تصریح شده تحت تعقیب قرار می‌گرفتند.

دادستان گو ننگیی در ابتدا یک تا یک‌ سال و شش ماه حبس توصیه کرد اما او بعد از اینکه نتوانست دفاعیه وکلا را رد کند دوره محکومیت سه ساله را پیشنهاد کرد. قاضی جلسه بدون صدور حکم رسمی جلسه را به بعد موکول کرد.

دادگاه در 15 دسامبر ازسر گرفته شد و قاضی در عرض چند دقیقه هردو تمرین‌کننده را محکوم کرد. خانم نینگ به سه سال و شش ماه حبس و پرداخت جریمه‌ای به مبلغ 10 هزار یوآن محکوم شد. خانم وو آن قدر مطالب فالون گونگ مصادره شده در منزلش نداشت اما براساس اینکه دارای «سوابق مکرر» است به چهار سال حبس و پرداخت جریمه‌ای به مبلغ 10 هزار یوآن محکوم شد. او یکبار در سال 2014 بخاطر خودداری از انکار فالون گونگ به بیش از یکسال حبس محکوم شد.

خانم نینگ و خانم وو از امضای حکم‌شان خودداری کردند. آنها را به بازداشتگاه شهر نیجیانگ برگرداندند و آنجا در حال بررسی پرونده‌های دادخواست تجدیدنظرشان هستند.