(Minghui.org) شخصی با نشان دادن یک رسید جعلی واریز مبلغ 500 دلار برای کمک به شن یون، از تمرین‌کنندگان در شانگهای تقاضای پول کرده و مدعی شده که این فرصتی برای شاگردان داوطلب است. کسی گزارش داد که این شخص موفق شد بیش از 100 میلیون دلار از تمرین‌کنندگان شانگهای جمع‌آوری کند که گفته شده همه این مبلغ به شن یون اهدا شده است. شخصی که پول را جمع‌آوری کرده، بین 40 تا 60 ساله به‌نظر می‌رسد و ادعا می‌کند که ساکن ایالات متحده است و اغلب بین چین و امریکا سفر می‌کند.

استاد در "آموزش فا در کنفرانس فای واشنگتن دی‌سی" بیان کردند:

«روشنگری حقیقت کاری است که یک یک شما مریدان دافا باید انجام دهید. دوباره این را به شما می‌‏گویم. هر کسی که سعی می‌‏کند بهانه‌‏هایی برای خود بیاورد و هرگز قدم پیش نگذاشته است در اشتباه است. در خصوص اینکه این محنت تا چه زمانی طول خواهد کشید، فکر نمی‌‏کنم که باید درباره‌‏ این چیزها زیاد فکر کنید. و درباره‌‏ این نیز فکر نکنید که می‌‏توانید به کمال برسید یا نه، زیرا هر میلی که دارید می‌‏تواند یک وابستگی شود و می‌‏تواند توسط شیطان مورد استفاده قرار بگیرد. به‌محض اینکه آن نوع از فکر ظاهر شود، شیطان ممکن است تصویر دروغینی برای شما بسازد، و آنگاه این مداخله ایجاد خواهد کرد.»

استاد همچنین در "سخنرانی فا طی جشن فانوس سال 2003 در کنفرانس فای غرب ایالات متحده" هشدار دادند:

«می‌‏توانم بگویم که هر وابستگی‌‏ای محنت‌‏های وحشتناک به بار می‌‏آورد. به هیچ صورت نباید هیچ وابستگی‌‏ای را شکل دهید!»

ما امیدواریم که همه یاد بگیرند که از فا به‌عنوان استاد پیروی کنند و وابستگی‌ها را ازبین ببرند. ما نباید اجازه ‌دهیم که قصور و کاستی‌های‌مان فرصتی را برای بهره‌برداری در اختیار افراد بد قرار دهد. تعجیل برای رشد و بهبود شین‌شینگ و نجات افراد بیشتر به‌طور استوار، کاری است که ما واقعاً باید انجام دهیم.

هیئت تحریریه مینگهویی ۳۰سپتامبر 2018

ضمیمه: رسید جعلی برای مبالغ اهدایی به شن یون