(Minghui.org) برای رفتن به خانه تاکسی گرفتم و با راننده درباره فالون دافا صحبت کردم. هنگامی که به او گفتم من یک تمرین‌کننده هستم هیجان زده شد. او سه بار پشت سرهم فریاد زد: «فالون دافا عالی است.»

می‌دانستم که دلیلی برای هیجانش وجود دارد و از او پرسیدم که آیا او ماجرایی برای به اشتراک گذاشتن با من دارد.

او گفت: «سه سال پیش یک روز بارانی در ماه ژوئیه بود و هنگام رانندگی قابلیت دیدم کم شده بود. ناگهان با خانمی دوچرخه‌سواری تصادف کردم. او ظاهراً 60 ساله بود. دوچرخه‌اش چندین متر پرتاب شد. اولین فکرم این بود که من واقعاً خراب‌کاری کردم. سپس رفتم تا از او بپرسم که آیا حالش خوب است و پیشنهاد کردم که او را به بیمارستان ببرم.

«قبل از اینکه حتی حرکتی انجام دهم، به من گفت حالش خوب است و از من خواست که به او کمک کنم و دوچرخه‌اش را بیاورم. پس از اینکه دوچرخه‌اش را آوردم، گفت: «اکنون می‌توانید بروید. من تمرین‌کننده فالون دافا هستم، از شما چیزی دیگری نمی‌خواهم.

من خیلی تحت تأثیر قرارگرفتم.

پیش از آنکه بتوانم حرف بزنم، دوچرخه‌اش را گرفت و رفت. شگفت‌زده شدم که در جهان امروز هنوز چنین افرادی وجود دارند.

راننده ادامه داد: «من اغلب این ماجرا را برای دوستانم بازگو می‌کنم، و بعضی از آنها می گویند: «تو خوش‌شانس هستی که او یک تمرین‌کننده فالون دافا است. اگر یکی از اعضای حزب کمونیست چین (ح.ک.چ) بود احتمالاً از تو سوءاستفاده می‌کرد.

راننده سپس اظهار داشت: «اگر کسی درباره تجربه من مطلبی بنویسد تا با دیگران به اشتراک بگذارد، این می‌تواند به مردم کمک کند که بدانند فالون دافا خوب است.»

به او گفتم که من این کار را خواهم کرد. سپس توضیح دادم: «استاد ما (آقای لی هنگجی) به همه تمرین‌کنندگان فالون دافا یادمی‌دهند که اینگونه رفتار کنند. ما همیشه سعی می‌کنیم که مهربان باشیم و اول دیگر را درنظر بگیریم. ما تحت هرشرایطی با مردم مهربان هستیم.»

ما به مقصدم رسیدیم و گفتم خداحافظ. همانطور که او را تماشا می‌کردم که دور می‌شد، خیلی خوشحال شدم که این شخص توسط دافا و استاد تحت تأثیر قرارگرفت. خوشحالم که ماجرای تأثیرگذارش را به اشتراک گذاشتم.