(Minghui.org) متوجه شده‌ام که تعداد روزافزونی از مردم علاقه‌مند به خواندن مطالب اطلاع‌رسانیِ توزیع شده توسط تمرین‌کنندگان فالون دافا هستند. می‌خواهم برخی از تجربه‌های شخصی‌ام را به اشتراک بگذارم.

در یک محله کوچک، به هر خانواده‌ای قدری از مطالب دافا را تحویل ‌دادم. وقتی روز بعد از آنجا عبور کردم، دیدم چند مرد مسن زیر درخت نشسته و آنها را می‌خوانند. مرد شریفی از راه رسید و آنها بروشوری را به او دادند و گفتند: «بیا این را بخوان.»

مطالب اطلاع‌رسانی زیادی را برای توزیع در منطقه دیگری بردم که واحدهای مسکونی زیادی دارد. قبل از اتمام توزیع آنها، خانمی از راهرو بیرون آمد در حالیکه مشغول مطالعه فلایری بود. او همچنان به خواندن ادامه داد درحالی که به سمت کلینیکی می‌رفت که افراد زیادی در آنجا بودند.

در موقعیتی دیگر، کسی فلایری را در دست داشت که درست همان موقع در یک بازار شلوغ توزیع کرده بودم.برخی از ساکنان در حالی که مطالب را توزیع می‌کردم، به من سلام ‌کردند، یا چند کلمه دوستانه گفتند، در حالی که دیگران از من تشکر ‌کردند و گفتند: «شما سخت کار کرده‌اید.»

دخترم اخیراً به خانه همکلاسی‌اش رفت و یک نسخه از هفته‌نامه مینگهویی را روی میز او دید. همکلاسی‌اش گفت که واقعاً از خواندن آن لذت برده است.

دخترم برای او اهمیت خروج از حزب کمونیست چین و سازمان‌های جوانانش را توضیح داد. او به همکلاسی‌اش کمک کرد که حزب را ترک کند و به او توصیه کرد که دوباره به آنها ملحق نشود.