(Minghui.org) برخی از تمرین‌کنندگان فالون دافا می‌گویند که نمی‌دانند چگونه تزکیه کنند. آنها هر روز سه کار را انجام می‌دهند و به‌خوبی درباره اصول فا صحبت می‌کنند، اما نمی‌دانند چگونه این اصول را در زندگی روزمره خود به عمل درآورند.

هیچ چیز کوچکی در تزکیه وجود ندارد

همه چیزهایی که در زندگی روزمره‌مان با آنها روبرو می‌شویم، برای این است که تزکیه کنیم. ما باید هر عمل‌مان را بررسی کنیم و آن را با فا بسنجیم. فقط وقتی اینگونه عمل کنیم، می‌توان آن را تزکیه واقعی دانست.

برای نمونه، به آشپزی اشاره می‌کنم. متوجه شده‌ام که برخی از تمرین‌کنندگان نمی‌توانند یا دوست ندارند آشپزی کنند. آنها احساس می‌کنند این کاری اضافی است، زمان خیلی زیادی می‌برد یا دلایل دیگری دارند که در خانه آشپزی نکنند.

آشپزی برای خانواده‌مان شامل جنبه‌های بسیاری است که می‌توانیم در آنها مانند یک تمرین‌کننده رفتار کنیم. هنگامی که برای خرید مواد غذایی می‌رویم، آیا چیزها را با توجه به سلیقه و طعم‌های مورد علاقه خودمان می‌خریم یا براساس علایق خانواده؟ چنین چیزهای کوچکی منعکس خواهند کرد که آیا ما سایرین را درنظر می‌گیریم یا خیر.

علاوه بر این، انتقاد اعضای خانواده در مورد آشپزی ما نیز فرصتی است تا در تزکیه‌مان رشد کنیم، انتقاد را بپذیریم و مقابله‌به‌مثل نکنیم.

فقط وقتی ابتدا به سایرین فکر می‌کنیم و با توجه به فا کارها را انجام می‌دهیم، اعضای خانواده‌مان درباره ما شکایت نخواهند کرد.

برطبق فرهنگ باستانی چین، مسئولیتِ مراقبت از خانواده برعهده زن است. گفته‌ای قدیمی وجود دارد که اگر همسر باتقوا باشد، شوهر بدبختی کمتری خواهد داشت. تزکیه‌کنندگان باید حتی از یک همسر باتقوا بهتر عمل کنند. چند نفر از تمرین‌کنندگان اینگونه عمل کرده‌اند؟

هر یک از ما دارای مسئولیت‌ها و نقش‌های خاصی در جامعه است و تزکیه‌کنندگان مسئولیت‌ها و مأموریت‌های بیشتری دارند. غیرتمرین‌کنندگان ممکن است فا را نبینند، اما می‌توانند ببینند که تمرین‌کنندگان چگونه رفتار می‌کنند.

اگر ما هر چیز کوچکی را به‌عنوان بخشی از تزکیه‌مان درنظر بگیریم، کارها را با توجه به اصول حقیقت، نیکخواهی و بردباری انجام دهیم و از شین‌شینگ خود محافظت کنیم، آنگاه این واقعاً تزکیه است. سپس زیبایی دافا در زندگی‌مان ظاهر خواهد شد.

اهمیت خلاص شدن ازشر فرهنگ حزب

همچنین متوجه شده‌ام که برخی از تمرین‌کنندگان نمی‌دانند چگونه خود را تزکیه کنند، زیرا هنوز تحت تأثیر فرهنگ حزب کمونیست چین (ح.ک.چ) هستند که مانع از پیروی از اصول فا در هر جنبه‌ای از زندگی و تزکیه آنها می‌شود.

ایدئولوژی الحاد حزب کمونیست چین (ح.ک.چ) مخالف با ویژگی‌های عالم حقیقت، نیکخواهی و بردباری است و اهمیتی برای ارزش‌های اخلاقی قائل نیست. اگر از شر فرهنگ حزب خلاص نشویم، افراد خوبی نخواهیم بود و نمی‌توانیم خود را در فا رشد دهیم.