(Minghui.org) در منطقه‎مان، تقویم‎های رومیزیِ مینگهویی جدید 2019 برای توزیع آماده‌اند. تقویم‎های امسال به زیباییِ تقویم‎های سال‎های گذشته است. هماهنگیِ رنگ‎ها و کیفیت چاپ بهبود یافته و کلمات بزرگ‌تر شده است، که خواندن آن را برای افراد سالمند آسان‎تر می‎کند.

از تلاش‎های زیاد ویراستاران و هنرمندان مینگهویی سپاسگزاریم. ما از آثار هنری‎شان به‎عنوان الگو برای تهیه مطالب اطلاع‎رسانیِ با کیفیت در چین استفاده می‎کنیم تا مردم بیشتری در جامعه چینی درباره فالون دافا و اشتباه بودن آزار و شکنجه یاد بگیرند.

پیش از توزیع تقویم‎های 2019، هماهنگ‎کننده‎مان چندبار به ما یادآوری کرد که باید تقویم‎ها را شخصاً توزیع کنیم. از آنجاییکه این تقویم‎ها محصول کار سخت سایر تمرین‎کنندگان است، ارزشمند هستند.

گروه ما حدود 200 تقویم دریافت کرد.

یکی از تمرین‎کنندگان سالمند در گروه ما به روستایی با فاصله چند کیلومتری رفت. او به هر کسی که دید، یک تقویم داد. روستاییان هنگامی که تقویم‎های مینگهوییِ همسایگان‎شان را دیدند، به نزد او آمدند. افرادی که تقویم نگرفتند، از او خواستند تا روزی دیگر تعدادی برایشان ببرد.

این تمرین‎کننده سالمند در این روستا به‎خوبی شناخته شده است، زیرا به‎طور مرتب مطالب اطلاع‎رسانیِ فالون دافا را در آنجا توزیع می‎کند. روستائیان همچنین اهمیت قطع ارتباط با حزب کمونیست چین (ح.ک.چ) را می‌دانند.

فردی سن این تمرین‎کننده را پرسید. او گفت که 84 سال و وضعیت سلامتی خوبی دارد، زیرا فالون دافا را تمرین می‎کند. بسیاری از روستاییان درباره مزایای سلامتی دافا می‎دانند و مشتاق به دریافت مطالبی برای خواندن هستند تا بتوانند درباره دافا بیشتر بدانند.

این تمرین‎کننده به ما گفت که در مقایسه با سال‎های گذشته، افراد بیشتری امسال خواستار تقویم‎ها شده‎اند.

قبل از شروع به توزیع تقویم‎ها، از استاد (لی هنگجی، بنیانگذار فالون دافا) می‎خواهم که مرا حمایت کنند تا در آن روز افراد زیادی را ملاقات کنم.

پس از ورود به روستای اول، سه نفر را دیدم که در حال استراحت بودند. به هر یک از آنها یک تقویم دادم. دو نفر رد کردند و یکی آن را پذیرفت. کمی بعد گروهی از چوب‎برها به آنجا آمدند. رهبر گروه چهار تقویم از من خواست. وقتی رهگذری از او پرسید که چه دریافت کرده، بدون تردید پاسخ داد: «تقویم فالون دافا.»

از مقابل یک کامیون گذشتم و برای راننده دست تکان دادم. راننده متوقف شد، به تقویم‌ها نگاه کرد و قیمت آن را پرسید. به او گفتم که رایگان است. او دو تا برداشت، یکی برای خودش و یکی برای مسافرش.

بسیاری از روستاییان تقویم‎ها را شناختند و آنها را پذیرفتند. آنها اظهار نظر کردند که چقدر این تقویم‎ها خوب ساخته شده است.

دو خانم جوان را در روستای بعدی دیدم. به هر یک از آنها تقویمی دادم. آنها بسیار خوشحال شدند و گفتند: «چقدر زیبا است! چقدر زیبا است!» خانم دیگری نیز به آنجا آمد و به او هم یکی دادم. او برای همسایه‎اش نیز یکی خواست. پیشاپیش سال 2019 را به آنها تبریک گفتم!

در روستا به یک جشن عروسی برخورد کردم. از آنجا که افراد بسیاری در جشن بودند، تردید داشتم که به آنجا بروم زیرا مقدار کمی تقویم داشتم. به چه کسی باید بدهم؟ اعتقاد داشتم که کسانی که قرار بود تقویم بگیرند دریافت خواهند کرد. شروع به توزیع تقویم‎ها کردم و افراد به‎سرعت دور من جمع شدند.

فردی گفت: «تقویم‌ها توسط تمرین‎کنندگان فالون دافا تهیه شده‎اند، بسیار زیبا هستند!» طولی نکشید که تقویم‎ها تمام شد.

یکی از آشنایانم را در میان آن جمعیت شناختم. او آمد و به من گفت: «چرا بیشتر نیاوردی؟» قول دادم که به‎زودی با تقویم‎های بیشتری برگردم!