(Minghui.org) هشت بازنشسته در شهرستان گودوئولون از ماه ژوئن 2016 هیچ پولی به‌حساب تأمین اجتماعی‌شان واریز نشده است. ادارۀ تأمین اجتماعی محلی از ارائۀ دلیلی برای قطع ناگهانی مستمری این افراد خودداری کرد.

این هشت نفر اخیراً از طریق افراد مطلع دریافتند که این عمل تلافی‌جویانه به‎‌خاطر ثبت شکایت کیفری آنها در سال 2015 علیه دیکتاتور سابق چین جیانگ زمین است که آزار و شکنجۀ فالون گونگ را آغاز کرد. فالون گونگ تمرینی معنوی براساس اصول حقیقت، نیک‌خواهی، بردباری است.

این شهروندان سالخورده مصمم بودند که جیانگ را مسئول بدانند چراکه هیچ قانونی در چین فالون گونگ را جرم به‌حساب نمی‌آورد و این آزار و شکنجه از ابتدا غیرقانونی بوده است. ادارۀ 610 محلی، یک سازمان فراقانونی با مأموریت ریشه‌کنی فالون گونگ است و قدرتی ماورای سیستم قضایی به آن داده شده است. این اداره به استانداری دستور داد تا برای قطع مزایای مستمری تمرین‌کنندگان فالون گونگ بازنشسته‌ای که از جیانگ شکایت کرده‌اند دستوری صادر کند.

تمرین‌کنندگانی که تحت تأثیر این دستور قرار گرفتند عبارتند از:
شیائو گوانگلان از ادارۀ منابع انسانی شهرستان گودوئولون
لی آیژن از کمیتۀ انجمن شهر نوئواِر
یانگ شومین از ادارۀ بایگانی شهرستان گودوئولون
ژو روئیلین از ادارۀ حمل و نقل شهرستان گودوئولون
کائو وانشی از ادارۀ کشاورزی و دامداری شهرستان گودوئولون
یانگ یوچین از ادارۀ بهداشت شهرستان گودوئولون
وو هواجون از شرکت برق شهرستان گودوئولون
شو شولان از شرکت دارویی شهرستان گودوئولون

این شهروندان سالخورده هیچ اعلان رسمی مبنی بر قطع مستمری خود دریافت نکرده‌اند و پول کافی برای تأمین مایحتاج خود ندارند.

افراد مطلع جزئیات عملیات تلافی‌جویانه علیه تمرین‌کنندکان را افشاء می‌کنند

براساس اطلاعاتی که از افراد مطلع در استانداری کسب شده است، عملیات تلافی‌جویانه علیه تمرین‌کنندگان محلی فالون گونگ در 21 مارس 2016 و هنگامی آغاز شد که لیو جیان‌جون (معاون وقت دبیر حزب که اکنون مقام اجرایی شهرستان است) همراه با یانگ یوهای (رئیس پلیس شهرستان و قائم مقام اجرایی شهرستان) دستور به تحقیق و بررسی درخصوص تمرین‌کنندگانی دادند که شکایات کیفری علیه جیانگ به ثبت رسانده بودند. طی 20 روز بعد از آن، پلیس به منزل این تمرین‌کنندگان مراجعه و سعی کرد آنها را تحت فشار قرار دهد تا شکایات خود را فسخ کنند.

استانداری در 26 مارس 2016 جلسه‌ای برگزار کرد تا پیشنهاد تنظیم شده توسط ادارۀ 610 با عنوان «درخصوص تنبیه تمرین‌کنندگان فالون گونگ محلی» را مورد بحث قرار دهد.

حاضران این جلسه عبارت بودند از: ژائو هونگ‌وی (دبیر حزب شهرستان)، لیو جیان‌جون، سای نا (مقام اجرایی شهرستان در آن زمان)، ژائو هونگ (قائم مقام اجرایی شهرستان)، فنگ ونلین (رئیس کنگرۀ خلق محلی)، گائو ژنگانگ (رئیس کنفرانس مشورتی سیاسی خلق محلی)، وانگ ژیشون (دبیر کمیتۀ امور سیاسی و حقوقی محلی)، هان ژانپینگ (رئیس بخش سازمان محلی)، کونگ لینگ‌پنگ (رئیس نیروهای مسلح خلق محلی)، لیو شیائومین (رئیس بخش تبلیغات محلی)، گائو یوژو (دبیر کمیتۀ بازرسی و انضباطی) و ژانگ شین‌تائو (رئیس کارکنان).

آنها در پایان جلسه پیشنهاد را تصویب کردند. چند هفته بعد در 12 آوریل، ادارۀ 610 بخشنامۀ 6[2016] «درخصوص تنبیه تمرین‌کنندگان محلی فالون گونگ» را صادر و برای اجرا به کارمندان محلی ابلاغ کرد.

شش روز بعد، ادارۀ 610 جلسه‌ای با ریاست لیو جیان‌جون ترتیب داد. جیانگ یوشنگ (رئیس ادارۀ 610)، ژانگ ژنیو (رئیس دفتر امنیت داخلی محلی)، یانگ یوهای (رئیس پلیس محلی) وو شو جین‌کویی (معاون رئیس پلیس) در بین حاضرین در جلسه بودند. آنها به‌طور ناشناس رأی دادند که تمرین‌کنندگان فالون گونگ محلی که از جیانگ شکایت کرده‌اند را از کار اخراج یا مزایای مستمری آنها را قطع کنند.

کارکنان محلی با استناد به بخشنامۀ 6[2016] ادارۀ 610 و تصمیم جلسۀ 18 آوریل این اداره شروع به اخراج کارمندان تمرین‌کنندۀ خود کردند.

لیو جیان‌جون (مقام اجرایی شهرستان): 15604793721-86+ ، 4529801-479-86+

ژائو هونگ‌وی (دبیر حزب شهرستان): 13904790000-86+