(Minghui.org) هان شوفن، نگهبانِ بازداشتگاه شهر چی‌چی‌هار، مسئول سلول‌های ۴۰۶ و ۴۰۷ است. او با توجه به قدرتی که در اختیار دارد، از روش‌های بسیار ظالمانه‌ای استفاده و از بازداشت‌شدگان پول اخاذی می‌کند و آنها را تحت آزار و اذیت قرار می‌دهد یا به سایر زندانیان دستور می‌دهد که چنین اعمالی را انجام دهند. او به‌طور خاص تمرین‌کنندگان فالون گونگ را هدف قرار می‌دهد و برای به‌دست آوردن آنچه که از آنها می‌خواهد، از شیوه‌های مختلفِ شکنجه استفاده می‌کند.

هنگامی که اعضای خانواده زندانیان برای آنها لباس می‌آورند، هان ۵۰۰ یوآن از آنها می‌گیرد تا لباس را به زندانی مورد نظر تحویل دهد. برای هر کاری که انجام می‌دهد رشوه دریافت می‌کند.

شکنجه تمرین‌کنندگان

خانم لی یینگای، تمرین‌کننده فالون گونگ، در ۲۸ سپتامبر ۲۰۱۳، وارد بازداشتگاه شد. زمانی که حاضر به پوشیدن لباس مخصوص زندانیان نشد، هان موهایش را گرفت، او را از سلول بیرون کشید و چندین بار به او لگد زد. سپس، به چند زندانی دیگر دستور داد که خانم لی را به راهرو منتقل کنند. هان در مقابل حدود پنج تن از مأموران زندان، به خانم لی گفت که باید از او اطاعت کند. هان و زندانیان به ضرب و شتم و کتک‌زدن خانم لی ادامه دادند. سپس، قبل از اینکه به سلول منتقل شود، حدود ۲۵ کیلوگرم غل و زنجیر رویش گذاشتند و به او دستبند زدند.

خانم یان لیجو در تاریخ ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۴ به بازداشتگاه منتقل شد. هان غل و زنجیرهایی به اندازه ۲۵ کیلوگرم را به مدت ۵ ساعت به بدنش آویخت و سپس مجبورش کرد شب را با ابزار شکنجه «یوغ» سپری کند.

خانم چو شورونگ در تاریخ ۱۱ نوامبر ۲۰۱۵، به بازداشتگاه منتقل شد و در بند ۴۰۷، سلول شماره ۴ تحت بازداشت قرار گرفت. هان به سردسته زندانیان دستور داد تا این بانوی سالخورده را مورد توهین و تحقیر قرار دهند. همچنین اجازه نداشت به توالت برود و برای مدتی طولانی دستبند داشت.

خانم ژانگ یانهوا در ۲۳ مارس سال ۲۰۱۷ به بازداشتگاه منتقل شد. از‌آنجا‌که از انجام کار سخت امتناع کرد و دست به اعتصاب غذا زد، به وسیله سه نفر از زندانیان مورد ضرب و شتم قرار گرفت. پس از اینکه خانم ژانگ موضوع ضرب و شتم از سوی زندانیان را به هان گزارش داد، هان زندانیان را به‌خاطر رفتار ظالمانه‌شان تحسین کرد. خانم ژانگ گفت: «قرار است از قانون محافظت کنی، نه اینکه آن را نقض کنی!» هان برگشت و با صدای بلند گفت: «چه گفتی؟ بله، من دقیقاً قانون را نقض کردم!» سپس به سه زندانی دستور داد تا خانم ژانگ را دوباره کتک بزنند.

در سلول، زندانیان خانم ژانگ را به دستشویی کشاندند، لباس‌هایش را درآوردند و آب سرد رویش ریختند. از او خواستند درآن زمان تصمیم بگیرد که آیا غذا می‌خورد و کار سخت انجام می‌دهد یا نه. وقتی از انجام خواسته‌های آنها خودداری کرد، زندانیان او را از ناحیه قفسه سینه مورد ضرب و شتم قرار دادند و به صورتش سیلی زدند. بعد از اینکه لباس‌هایش را پوشید، دوباره مورد ضرب و شتم قرار گرفت و روی زمین مرطوب انداخته شد. وقتی با لباس‌های مرطوب و نازک روی تختش نشست، پنجره‌ها را بیش از یک ساعت باز گذاشتند. شب، او را مجبور کردند روی تختخوابی بخوابد که هیچ ملافه یا پوششی نداشت.

خانم لیو هوجی، تمرین‌کننده فالون گونگ، در روز ۲۴ مارس ۲۰۱۷ به بازداشتگاه منتقل شد. ازآنجاکه از پوشیدن لباس مخصوص زندانیان و انجام کار سخت خودداری کرد، زندانیان و نگهبانان به مدت سه روز او را غل و زنجیر کردند و پنج روز دستش را در پشت سرش با دستبند بستند. خانم لیو را در روز ۲۶ مارس به بیمارستان منتقل کردند تا به مدت یک روز کامل تحت خوراندن اجباری قرار گیرد. ازآنجا‌که خانم لیو تلاش کرد تا با یکی از پرستاران درباره آزار و شکنجه فالون گونگ صحبت کند، هان با هر دو دستش به صورتش سیلی می‌زد. ناخن‌های هان صورت خانم لیو را خراشیده بودند.

بازآفرینی صحنه شکنجه: خوراندن اجباری

شرکت‌کنندگان در آزار و شکنجه:

هان شوفن، نگهبانِ بازداشتگاه چی‌چی‌هار؛ شناسه نگهبانی: ۰۳۲۸۹۷؛ شماره تلفن: ۱۳۷۹۶۳۳۳۴۴2-86+بازداشتگاه چی‌چی‌هار، 2487733-452-86+  

گزارش‌های مرتبط:

به تمرین‌کنندگان در بازداشتگاه‌های چی‌چی‌هار دستبند و پابند زدند، تحت خوراندن اجباری و ضرب و شتم قرار دادند

خانم لیو هوجی از چی‌چی‌هار بازداشت و شکنجه شد

تمرین‌کننده ژانگ یانهوا که به مدت هفت سال زندانی شده بود، دوباره به مدت چهار ماه بازداشت و شکنجه شد