(Minghui.org) خانم لیو دانینگ اخیراً بخاطر صحبت با دانش آموزان خود درباره فالون گونگ به سه سال زندان و پرداخت 6000 یوان جریمه محکوم شده است. او درباره پرونده‌اش تقاضای تجدید نظر کرد.معلم فن بیان در مدرسه متوسطه بولی در شهرستان گائویانگ، پس از آنکه بخاطر صحبت با دانش آموزان خود درباره فالون گونگ گزارشش را به پلیس دادند، در 31 مارس 2017 دستگیر شد.

فالون گونگ تمرین معنوی بر پایه اصول حقیقت، نیک‌خواهی، بردباری است و توسط رژیم کمونیست چین مورد آزار و اذیت قرار گرفته است.

خانم لیو درباره مزایای این تمرین به دانش ‌آموزانش گفت که شامل ارتقای اخلاقیات و بهبود خصوصیات شخصیتی فرد نیز می‌شود.

او تجربه‌اش درباره تمرین فالون گونگ را با مأمورانی که او را مورد بازجویی قرار دادند به اشتراک گذاشت. مأموران گفتند که سیستم اجرای قانون یک «سازمان خشونت‌« است و «پلیس ابزار آنها است.»پلیس شهرستان گائویانگ پرونده او را به دادستان شهرستان گائویانگ داد.

اخیراً معلوم شد خانم لیو محکوم شده است، هرچند جزئیات دادرسی او هنوز در دست بررسی است.

پس از دستگیری خانم لیو، اداره آموزش و پرورش شهرستان گايویانگ معلمان تمرین‌کننده فالون گونگ را از ورود به کلاس‌های درس منع کرد. مقامات می‌ترسیدند که سایر تمرین‌کنندگان با دانش آموزان درباره فالون گونگ صحبت کنند.

طرف‌های مرتبط با آزار و اذیت خانم لیو:مدرسه راهنمایی بولی:

افراد ذیل به شهادت بر علیه خانم لیو تمایل نشان دادند:

سان ویجیه (孙伟杰)، مدیر: 8613931278001 +

ژانگ یانبین (张艳彬)، معلم ۸۶۱۵۸۳۰۸۶۹۲۰۷+

بای هایچائو (白海超)، معلم: 8613731274429 +

جیه ژائوون (揭揭兆)، معلم: 8613832246689+

اداره آموزش و پرورش شهرستان گائویانگ:

ژانگ شیانگشی (张祥熙)، رئیس: 863126699018+؛ ۸۶۱۳۶۷۳۲۲۵۵۸۸+