(Minghui.org) با فرارسیدن سال نوی چینی 2018، بسیاری از تمرین‌کنندگان فالون گونگ قادر نیستند در کنار عزیزان خود باشند تا این مراسم سنتی را جشن بگیرند و حتی تمرین‌کنندگان سالخورده نیز از این جریان مستثنی نیستند.

این تمرین‌کنندگان به‌خاطر باور خود به فالون گونگ، مورد هدف قرار گرفته‌اند؛ فالون گونگ تمرینی معنوی بر پایه اصول حقیقت، نیکخواهی، بردباری است که از سال 1999 تحت آزار و شکنجۀ رژیم کمونیست چین قرار گرفته است. این

تمرین‌کنندگان به‌طور غیرقانونی زندانی شده‌اند و به‌خاطر بدرفتاری و سوءاستفاده در بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها وضعیت سلامتی تعداد بی‌شماری از آنها روبه‌وخامت است.

در شهر دالیان، واقع در استان لیائونینگ، بسیاری از تمرین‌کنندگانِ حدوداً 70 ساله، از جمله خانم لیو یوفن، خانم وانگ شیوشیانگ، آقای ما رویتیان و خانم ژانگ چنگجون، هنوز هم در بازداشت هستند یا برای جلوگیری از آزار و شکنجه از خانه‌های خود دور شده‌اند.

مأموران اداره پلیس بخش توسعه اقتصادی و تکنولوژیکی دالیان و بخش امنیت داخلی خانم لیو، 79 ساله، را در 8 اکتبر 2017 دستگیر کردند.

خانم وانگ شیوشیانگِ 76 ساله قرار است به زندان استان لیائونینگ منتقل شود تا دوره محکومیتِ حبس سه ساله‌اش را در آنجا سپری کند. اگرچه وقتی او در 16 ژانویه 2018 دستگیر شد، فشار خونش بالا و بیمار بود، درحال حاضر در بازداشتگاهی حبس است.

خانم ژانگ چنگجون 78 ساله، در 17 فوریه 2017 پس از سپری کردن محکومیت سه ساله حبس خود آزاد شد. او به‌دلیل آزار و شکنجه نمی‌تواند به منزلش بازگردد.

آقای ما رویتیان 76 ساله محکومیت حبس 8 سال و 6 ماهه خود را در زندان شماره یک شنیانگ می‌گذراند. او براثر شکنجه تقریباً نابینا شده است.