(Minghui.org)

17 ماه پس از بازداشت بانویی به‌خاطر امتناع از انکار فالون گونگ، یک دادگاه محلی در شهر آنشان رأی به مختومه شدن پروندۀ او داد. فالون گونگ تمرینی معنوی است که از سوی رژیم کمونیستی چین مورد آزار و شکنجه قرار می‌گیرد.

خانم کویی یوفانگ 64 ساله تحت کنترل درآمدن فشار خون بالایش را مرهون فالون گونگ می‌داند. پلیس او و پسرش را در 28 ژوئن 2016 بازداشت کرد و بیش از 40 هزار یوآن پول نقد از خانۀ او توقیف کرد. بعداً پسرش موفق به فرار شد و برای اجتناب از دستگیری دور از خانه زندگی می‌کند.

بازداشت ناگهانی باعث بروز مجدد علائم فشار خون بالا در خانم کویی شد، اما بازداشتگاه محلی کماکان او را در حبس نگه داشته است. ازآنجاکه او اجازه ندارد تمرین‌های فالون گونگ را انجام دهد، وضعیتش رو به وخامت است و کمی بعد در بیمارستان محلی چانگدو پزشکان تشخیص دادند که دچار اختلال خونرسانی به مغزش شده است.

باوجود وضعیت مخاطره‌آمیز خانم کویی، مسئولین از آزاد کردن او خودداری کردند. او در 19 مه 2017 در دادگاه حاضر شد.

وکیلش آقای لی چونگ‌وِی از طرف او اعلام بی‌گناهی کرد چراکه هیچ قانونی در چین فالون گونگ را جرم به‌حساب نمی‌آورد. او همچنین پس از برگزاری جلسۀ دادرسی درخواستی برای مختومه شدن پروندۀ موکلش ارائه داد.

درحالی‌که آقای لی تلاش می‌کرد خانم کویی را تبرئه کند، او در 16 نوامبر به‌قید وثیقه آزاد شد.

دادگاه تِیشی در 27 نوامبر حکم به مسترد کردن کیفرخواست دادستانی تِیشی علیه خانم کویی داد.