(Minghui.org) اخیراً با وضعیتی مواجه شدم و در آن وضعیت عقاید و تصورات و افکار منحرف زیادی وارد ذهنم شدند. فوراً شروع به ازبر خواندن فا کردم و آن عقاید و تصورات و افکار منحرف بسیار ضعیف شدند، اما هنوز وجود داشتند و پس از چند لحظه، دوباره ذهنم را تیره و درگیر کردند.

برای مقابله با این افکار، صرفاً شروع به خواندن شعری از هنگ یین کردم و اطمینان حاصل کردم که هر کلمه از آن شعر درست مقابل چشمانم ظاهر شود.

علاوه بر این، افکار درست فرستادم و هر سلول وجودم و تمام ذهنم در هر بُعدی را قادر ساختم تا فا را ازبر بخواند.

بعد از مدتی، دیدم که میدان بُعدی‌ام پر از قدرت فا است. نیک‌خواهی بی‌کران و نور باشکوه فا موجودات ذی‌شعور بی‌شماری را پوشاند. موجودات و مواد منحرف نیز به‌سرعت از بین رفتند.

این میدان بُعدی صحنه‌ای غنی و صلح‌آمیزی را نشان می‌داد. موجودات الهی مختلف که از فا محافظت می‌کردند، فداکاری و تلاش زیادی را نسبت به انجام مسئولیت‌های خود نشان می‌دادند.

وقتی خودآگاه اصلی‌ام سست می‌شد، موجودات و مواد منحرف به‌تدریج و موذیانه ظاهر می‌شدند و نوعی سردرگمی را در افکارم ایجاد می‌کردند. زندگی موجودات ذی‌شعور در این میدانِ بُعدی کمی روبه‌وخامت می‌گذاشت و به‌نظر می‌رسید که محافظان فا در این لحظه متوقف شده‌اند.

از آنجا که در دوره اصلاح فا هستیم، پشت هر ماده منحرفی، می‌تواند موجود زنده‌ای وجود داشته باشد که تقویت می‌شود، بنابراین می‌تواند هدف مداخله با ما را تأمین کند. هنگامی که شروع به ازبر خواندن فا می‌کنیم، شروع به از بین بردن این مواد و عوامل بد و همچنین نابود کردن موجودات زندۀ بدِ پشت آنها می‌کنیم.

فا فقط کلمات نیست. استاد بیان کردند: «دافا خرد آفریدگار است. سنگ بنای آفرینش است؛ آن چیزی است که آسمان‌ها، زمین و جهان بر اساس آن بنا نهاده شده است» («لون‌یو» از جوآن فالون)

در طول روند ازبر خواندن فا، قدرت و معنای فا به‌طور طبیعی ظاهر می‌شود. هر کلمه از فا می‌تواند درک‌ها و قلمروهای بی‌پایانی را متجلی کند. این حالتی باشکوه است که نمی‌تواند در قالب کلمات بیان شود. در ظاهر می‌توانستم احساس کنم که مغزم در یک حالت نیک‌خواه و آرام و مملو از خرد است. می‌توانستم چیزهای زیادی را درک کنم، اما مورد مداخله عقاید و تصورات و مواد دنیوی قرار نمی‌گرفتم.

این عقاید و تصورات و مواد منحرف فقط در یک بُعد وجود ندارند. بُعدهای مختلف واکنش‌های مختلفی دارند. بنابراین ازبر خواندن فا روندی مستمر و مداوم است. همانند مبارزه با دشمنان، فرد هرگز نمی‌تواند در حالتی از آسودگی قرار گیرد. اگر این روش را دنبال کنم، میدان بُعدی خودم پاک‌تر، روشن‌تر و خالص‌تر می‌شود. افکار درون این مغز سطحی متمرکزتر و متمرکزتر و افکار کثیف کمتر و کمتر می‌شوند.

به‌نظر می‌رسد که تحت چنین حالتی از ازبر خواندن فا، بدون توجه به اینکه شخص چه کاری انجام می‌دهد، آماده‌سازی یا توزیع مطالب روشنگری حقیقت یا حتی صرفاً انجام کارهای مردم عادی، همه چیز بسیار خوب پیش می‌رود و نتایج خوبی حاصل می‌شود. دلیلش این است که ما درون فا هستیم.

مطالب فوق فقط تجارب شخصی من هستند.