(Minghui.org) خانم ژانگ پیهوان، به جرم «عضویت در یک سازمان فرقه‌ای به‌منظور اختلال در اجرای قانون» به هشت ماه حبس محکوم شد، بهانه‌ای معمول که از سوی رژیم کمونیست چین مورد استفاده قرار می‌گیرد تا تمرین‌کنندگان فالون گونگ را گناهکار جلوه داده و آنها را زندانی کند. فالون گونگ روشی معنوی برای پرورش ذهن و بدن و بر‌اساس اصول حقیقت، نیک‌خواهی و بردباری است.

شهروند ۶۵ ساله شهرک تونگ‌جیانگ‌کو، بخش چانگتو، به فالون گونگ مباهات می‌کند که سلامتی را به او بازگرداند و این قدرت و توانایی را به او داد تا کسب و کار مربوط به رستورانش را اداره کند. به‌این ترتیب، هرگز در ایمانش متزلزل نشد و به مردم می‌گفت که آزار و شکنجه از آغاز تاکنون غیرقانونی بوده است.

در ۲۳ اکتبر سال ۲۰۱۷، خانم ژانگ و پسرش در منزل‌شان بودند که یانگ یوپینگ (معاون رئیس اداره پلیس بخش چانگتو)، لیو جیانگ‌شین (رئیس اداره امنیت داخلی چانگتو) و ژو جینگ (رئیس اداره پلیس شهر تونگ‌جیانگ‌کو) به زور وارد منزل شدند و آن را غارت کردند.

پسرش بعد از آن روز آزاد، اما خانم ژانگ در بازداشتگاه تیلینگ نگه داشته شد.

در ۲۲ ژوئن ۲۰۱۸، خانم ژانگ در دادگاه حاضر و چند هفته بعد محکوم شد. درحال حاضر درخصوص حکم صادره، از دادگاه میانی تیلینگ درخواست تجدیدنظر کرده است.

پسر چهار روز قبل از دادگاه تهدید شد

در ۲۵ اکتبر پسر خانم ژانگ سعی کرد او را در بازداشتگاه ملاقات کند، اما بدون اینکه بگذارند او را ببیند، فقط اجازه دادند پول برایش بپردازد. بنابراین برای دفاع از بی‌گناهی‌اش برایش وکیل گرفت.

دادستان لی هویی دادستان کل بخش چانگتو در روز ۲۷ نوامبر پرونده‌اش را به اداره پلیس بازگرداند، اما اداره امنیت داخلی محلی در ۴ دسامبر، با تلاش‌های مجدد لی را متقاعد کرد تا در ۲۲ دسامبر علیه خانم ژانگ اتهام‌سازی کند.

به وکیل خانم ژانگ گفته شد که تاریخ دادگاه او برای ۲۲ ژانویه ۲۰۱۸ تعیین شده است. چهار روز قبل از محاکمه، ژو جینگ رئیس و دبیر کمیته امور سیاسی و قضایی محلی به درِ خانۀ خانم ژانگ رفتند تا پسرش را تهدید کنند. به او هشدار دادند که هیچ مشکلی ایجاد نکند.

پسر خانم ژانگ تهدید آنها را نادیده گرفت و تاریخ محاکمه بعدی مادرش را به تمرین‌کنندگان محلی فالون گونگ اطلاع داد. سپس تمرین‌کنندگان دعوت‌نامه‌ها را در سطح شهر توزیع و مردم را برای شرکت در دادگاه تشویق کردند.

حامیان از حضور در دادگاه ظاهراً عمومی منع شدند

در تاریخ برگزاری دادگاه خانم ژانگ، بیش از ۱۰۰ نفر در محل ساختمان دادگاه محلی حضور داشتند. اما دادگاه، اعلام کرد که فقط ۲۰ نفر، از جمله خانواده خانم ژانگ، می‌توانند در دادگاه شرکت کنند. از مأموران، یانگ یوپینگ، لیو جیانشین، گوئو شیائوفنگ، گو ژیگانگ و شانگ یوفنگ مسئول بررسی کارتهای شناسایی ۲۰ نفر بودند و از آنها می‌پرسیدند که چه نسبتی با خانم ژانگ دارند.

رئیس دادگستری که حضور داشت نیز اعتراضات سایر حامیان را نادیده گرفت و به مأموران امنیتی دادگاه دستور داد تا مردم را از ساختمان دادگستری بیرون کنند.

مأموران امنیتی، درِ شیشه‌ای منتهی به سالن را به زور بستند. برخی از حامیان حاضر به ترک آنجا نشدند و به در اصلی تکیه دادند. رئیس دادگاه به مأموران امنیتی دستور داد که درِ کرکره‌ای دادسرا را نیز پایین بکشند.

وکلای مدافع شواهد دادستان را رد کردند

وکلای خانم ژانگ دادخواست مبنی‌بر بیگناهی او را ارائه دادند. آنها استدلال کردند که هیچ قانونی در چین تمرین فالون گونگ را جرم نمی‌داند یا آن را فرقه در نظر نمی‌گیرد و اینکه موکل‌شان هیچ کاری برای آسیب رساندن به دیگران انجام نداد، چه رسد به اینکه در اجرای قانون اختلال ایجاد کند.

دادستان سند بازپرسی پسر خانم ژانگ را به‌عنوان مدرکی علیه او نقل کرد. وکلا در مخالفت، از قول پسرش گفتند که او پس از اینکه متوجه شد سند بازپرسی مادرش پر از دروغ‌های ساختگی است، از امضای آن خودداری کرده است.

شواهد مربوط به پیگرد قانونی خانم ژانگ، شامل ۱۳ نسخه از بروشورهای ناقص توقیف‌شده از منزل خانم ژانگ بود. دادستان استدلال کرد که بروشورها حاوی اطلاعاتی درباره فالون گونگ هستند. وکلایش اشاره کردند که کار موکل‌شان درخصوص داشتن و تهیه مطالب فالون گونگ کاملاً قانونی است. آنها از دادستان درخواست کردند که ۱۳ کپی از بروشورها را در دادگاه نشان دهد، اما دادستان چیزی برای نشان دادن نداشت.

وکلا خاطرنشان کردند مأموران بدون نشان دادن کارت شناسایی و بدون در دست داشتن حکم بازرسی موکل‌شان را دستگیر کردند و همچنین لیستی از اقلام توقیف‌شده که به موجب قانون الزامی است، به او تحویل ندادند.

خانم ژانگ شخصاً از خودش دفاع کرد و خواستار تبرئه شد.

قاضی وانگ نینگ جلسه را بدون صدور حکم به بعد موکول کرد.

در ۲ فوریه پسر خانم ژانگ با قاضی وانگ تماس گرفت و متوجه شد که مادرش به هشت ماه حبس محکوم شده است.