(Minghui.org) اخیراً در طول ایام جشن سال نوی چینی، پوسترها و بنرهای بسیاری در سطح شهرهای چین پدیدار شدند. آنها حاوی عباراتی بودند که ارزش‌های سنتی چین را به‌طور برجسته‌ای مطرح و اصول حقیقت، نیک‌خواهی، بردباری را ترویج می‌کرد که توسط تمرین‌کنندگان فالون دافا گرامی داشته می‌شود.

عبارت روی پوستر: «فالون دافا به‌خوبی در سراسر جهان مورد استقبال قرار گرفته است» و «فالون دافا عالی است»

بنری در حومه شهر شاندونگ با کلمات: «حقیقت، ‌نیک‌خواهی، بردباری»

پوسترهایی در استان هبی با عنوان: «چین بدون کمونیسم جای بهتری خواهد بود» و «حزب کمونیست چین افراد بی‌گناه را مورد آزار و اذیت قرار داده‌ است و ما باید از آن اجتناب کنیم.»

پوستری در استان هبی آزار و اذیت فالون دافا را افشاء می‌کند.

بنری با عنوان: «فالون دافا» در شمال چین

بنری آویزان از درخت در شهرستان گونگ‌آن استان هوبئی

پوستری در استان جیانگشی درباره فالون دافا که تبلیغ افتراآمیز حزب کمونیست را تکذیب می‌کند

«فالون دافا خوب است»، در استان شاآنشی