(Minghui.org) در 25 مارس 2018، مقابل کتابخانه دولتی در ملبورن، تجمعی در حمایت از 300 میلیون چینی شجاع برگزار شد که از حزب کمونیست چین (ح.ک.چ) و سازمان‌های وابسته به آن خارج شده‌اند.

جنبشِ چيني‌هایی که از حزب کمونيست چین خارج می‌شوند، بعد از انتشار نه شرح و تفسیر درباره حزب کمونیست از سوی اپک تایمز در سال 2004 راه‌اندازی شد. تا ماه مارس 2018، بيش از 300 ميليون چينی اظهاریه تمایل‌شان به خروج از ح.ک.چ را به وب‌سایت اپک تایمز ارائه دادند که در این اظهاریه‌ها از نام واقعی خود یا نام مستعار استفاده کردند.

تمرین‌کنندگان فالون گونگ در ملبورن، در تقدیر از 300 میلیون چینی که از حزب کمونیست چین و سازمان‌های وابسته به آن خارج شده‌اند، مقابل کتابخانه دولتی تجمع کردند.

یکی از اعضای پارلمان استرالیا و نمایندگان یک سازمان غیردولتی و جوامع چینی در این تجمع گفتگو کردند تا حمایت خود را ابراز کنند.

این تجمع و پوسترهای حاوی اطلاعات درباره آزار و شکنجه فالون گونگ توجه بسیاری از رهگذران را به خود جلب کرد. آنها پوسترها را خواندند و مطالب اطلاع‌رسانی را همراه خود بردند.

رهگذران از علل نادرست بودن آزار و شکنجه فالون گونگ مطلع شدند و دادخواست پایان دادن به آزار و اذیت را امضاء کردند.

سکوت معادل مشارکت در جرم است

سناتور جانت رایس از پارلمان استرالیا در این تجمع صحبت می‌کند.

سناتور جانت رایس از پارلمان استرالیا در این تجمع اظهار کرد که سکوت در برابر آزار و اذیت، همانند موافقت با آن و حمایت از ترکِ حزب کمونیست چین، حمایت از حقوق بشر و عدالت است.

رایس گفت که همچنین معتقد است استرالیا باید از رژیم چین بخواهد به محققان بین‌المللی اجازه دهد وارد چین شوند و درباره آزار و شکنجه فالون گونگ تحقیق کنند. او گفت که دولت استرالیا نباید به قیمت زیر پا گذاشتن حقوق بشر به تجارت با چین ارزش بگذارد و قول داد که همچنان به صحبت در دفاع از حقوق انسانیِ تمرین‌کنندگان فالون گونگ ادامه دهد.

اعتراض به حزب کمونیست چین، نه چین

پیتر وستمور، رئیس سابق شورای ملی شهر، به افراد شجاعی که ایستادگی کردند و از حزب کمونیست چین خارج شدند، ادای احترام می‌کند.

پیتر وستمور، رئیس سابق شورای ملی شهر گفت که میلیون‌ها نفر وارد عمل شده‌اند و با حزب کمونیست چین قطع رابطه و علیه آزار و شکنجه اعتراض کرده‌اند. او گفت که مردم علیه چین به‌عنوان یک کشور اعتراض نمی‌کنند، بلکه علیه دولت ح.ک.چ اعتراض می‌کنند. او می‌خواهد از چینی‌هایی که تحت آزار و اذیت قرار گرفته‌اند و حقوق انسانی‌شان حمایت کند.

وستمور در انتها گفت که آزار و اذیت مردمش تجلی دولتی قدرتمند نیست، بلکه تجلی دولتی ضعیف است. یک دولت حقیقتاً قدرتمند و متمدن به خواست مردمش احترام می‌گذارد.

خروج از ح.ک.چ و سازمان‌های وابسته به آن به چینی‌ها در استرالیا بسیار ارتباط دارد

روان جیه، سردبیر تیان‌آن‌من تایمز، گفت که خروج از ح.ک.چ فقط درباره مردم در چین نیست، بلکه درباره چینی‌های خارج از کشور چین نیز است.

روان جیه، سردبیر تیان‌آن‌من تایمز، گفت که نفوذ رژیم چین در استرالیا، آزادی و حقوق بشرِ چینی‌های محلی را تهدید می‌کند. او معتقد است که خروج از حزب کمونیست چین نه تنها درباره مردم در چین، بلکه درباره چینی‌های خارج از کشور چین نیز است.

روان گفت که هستی حزب کمونیست چین تهدید بسیار بزرگی برای چینی‌ها و همچنین دموکراسی و آزادی در سراسر جهان است. او از چینی‌های خارج از کشور چین و سایر دولت‌ها خواست که به حزب کمونیست چین نه بگویند.

جنبش هیجان‌انگیز خروج از ح.ک.چ

لوسی بریجواتر از لندن دادخواستِ تقاضا از ح.ک.چ برای پایان دادن به آزار و شکنجه فالون گونگ در چین را امضاء می‌کند.

لوسی بریجواتر که از لندن آمده بود، برای مدتی طولانی در آن اطراف ماند، پوسترها را خواند و دادخواستِ تقاضا از ح.ک.چ برای پایان دادن به آزار و شکنجه فالون گونگ در چین را امضاء کرد. او گفت هیجان‌انگیز است که 300 میلیون چینی از حزب کمونیست چین (ح.ک.چ) و سازمان‌های وابسته به آن خارج شده‌اند. او از آزار و شکنجه فالون گونگ ناراحت شد، اما خوشحال شد که مردم در چین در برابر دیکتاتوری و آزار و شکنجه ایستادگی می‌کنند.

خانم بریجواتر گفت که همچنین معتقد است این تعداد همچنان افزایش خواهد یافت؛ زیرا راه حل مسالمت‌آمیزِ خروج از حزب کمونیست چین در واقع راه حلی قدرتمندتر است. او نمی‌دانست که ح.ک.چ در جریان جنبش‌های سیاسی گذشته‌اش، بیش از 80 میلیون نفر را به قتل رسانده است و گفت همه آنچه در آن روز از آن مطلع شده، او را بیدار کرده است.

پل دونوهوئه از ریچموند از تلاش‌های تمرین‌کنندگان فالون گونگ در اعتراض به آزار و شکنجه حمایت می‌کند.

پول دونوهوئه از ریچموند گفت که پیش از آن درباره آزار و شکنجه شنیده بود و مخصوصاً به اینجا آمد تا حمایت خود را از فالون گونگ ابراز کند. او گفت که از تلاش‌های تمرین‌کنندگان برای پایان دادن به حبس، آزار و اذیت و برداشت اعضای بدن تمرین‌کنندگان زنده به‌منظور استفاده در عمل‌های پیوند عضو حمایت می‌کند.

آقای دونوهوئه گفت که معتقد است این تجمع بسیار مهم است، زیرا مردم آن را می‌بینند و برای سال‌ها آن را به‌‌خاطر می‌سپارند و این آگاهی عمومی به تلاش‌های تمرین‌کنندگان برای پایان دادن به آزار و شکنجه کمک می‌کند.